Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Pļaviņu novada bibliotēka

Pamatinformācija
Pļaviņu novada bibliotēka izvietojusies vienā ēkā ar Pļaviņu novada Kultūras centru. Ēka iecerēta 30.-to gadu otrajā pusē kā Vienības nams - tautas vietējās sabiedrības vajadzībām, paredzot telpas arī bibliotēkai. Ēka pilnībā tika pabeigta tikai pēc Otrā pasaules kara; savas funkcijas tā sāka pildīt ar 1952.gadu.

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000097
 Daugavas iela 49, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
 
 
 
 Ineta Grandāne

Reģistrācijas dati

 LV90000043649
 05.09.2009
 BLB0291
 10.05.2010

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 4244
 15.10.2014
 15.10.2019

Vispārīgs raksturojums

 1946
 
Aizsākums bibliotēkas darbībai Pļaviņās meklējams 1920.gada septembrī, kad tiek nodibināta Latvijas Kultūras Veicināšanas biedrības Pļaviņu nodaļa. Dokumentāli pierādīts bibliotēkas dibināšanas gads vēl jānoskaidro, taču avoti liecina, ka bibliotēka Pļaviņu miestā darbojusies jau 1922.gadā.
1930.gadā Žūpības apkarošanas fonds piešķīris Pļaviņu bibliotēkai 100 Ls.
Ir zināms, ka jau 1935.gadā pilsētas bibliotēka ir atradusies vienā ēkā ar pašvaldību – Daugavas ielā 29 un tās krājumā bijušas 1000 grāmatas. Bibliotēku pārzinājis Alfreds Šnitke. Šajā pašā laikā paralēli darbojusies arī Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Pļaviņu nodaļas bibliotēka Daugavas ielā 1, kuras krājumā 906 grāmatas. 1937.gadā ar Kultūras fonda domes lēmumu šīs bibliotēkas krājums nodots Pļaviņu pilsētas valdes pārziņā – tātad kļuvis par pilsētas bibliotēkas īpašumu.
Pēc Otrā pasaules kara beigām jaunā okupācijas vara dibināja bibliotēkas no jauna, līdz ar to pašlaik dokumentāli apstiprinātais Pļaviņu pilsētas bibliotēkas dibināšanas gads ir 1946.
2009.gads bibliotēkas vēsturē nāk ar pārmaiņām – tiek izveidots Pļaviņu novads un Pļaviņu 1.bibliotēka kļūst par Pļaviņu novada domes struktūrvienību, iegūstot jaunu nosaukumu un jaunu organizācijas struktūru – Pļaviņu novada bibliotēka ar filiālēm – visas novada bibliotēkas, izņemot Pļaviņu novada bērnu bibliotēku, kļūst par novada bibliotēkas filiālēm, sāk strādāt centralizētā modelī, kur novada bibliotēka veic pamatā administratīvās un koordinējošās funkcijas. No 2015.gada februāra arī Pļaviņu novada bērnu bibliotēka ir novada bibliotēkas filiāle.
2004.gadā bibliotēka sāk strādāt ar BIS ALISE, no 2010.gada bibliotēkas krājums pilnībā rekatoloģizēts un bibliotēka uzsāk automatizētu lietotāju apkalpošanu.
 
Bibliotēka ir informācijas, kultūras un izglītības, sabiedriskās saskarsmes centrs novadā un pilsētā, kas sniedz iedzīvotājiem informācijas pakalpojumus, piedāvā mūžizglītības iespējas; rada nodrošinājumu saturīgai brīvā laika pavadīšanai un izklaidei, tādā veidā sniedzot savu ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājībā un vietējās sabiedrības attīstībā.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Svētdiena - brīvdiena
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1952
 
 1425
 
Bibliotēka izvietota vienā ēkā ar Pļaviņu novada Kultūras centru

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 153.2
 13
Izmantošana

Lietotāji

 1123
 117
 1006

Apmeklējumi

 11247
 10462
 785
 168547

Izsniegumi

 26134
 560
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 432
Krājums

Bibliotēkas krājums

 796
 1011
 18845
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
 1

Bibliotēkas vietne

 
Latviešu valoda
Digitalizācija

Digitalizācija

 2
 
 
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 44
 29
 2