Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

Pamatinformācija
RKT fasāde. Skats no Līvu laukuma.

Kontaktinformācija

 
Teātris >> Valsts teātris
 Kaļķu iela 16, Rīga, LV-1050
 Eduards Cehovals
 

Apraksts

 1883
 
„Rīgā līdz 1883. gadam pastāvīga krievu teātra nebija. Laiku pa laikam tika iestudētas vien amatieru izrādes, kā arī viesojās dažas nelielu amatieru teātru trupas. Tikai 19. gs. 80-to gadu sākumā tika pabeigti celtniecības darbi Krievu amatniecības arteļa namā un “Улей” („Strops”) savienībā, kurā bija skatītāju zāles. Šeit arī pavērās iespēja īstenot ideju par pastāvīgu krievu teātra uzvedumu iestudēšanu Rīgā, kas nodarbināja vadošās sabiedrības prātus jau no pagājušā gadsimta 60-tajiem gadiem, t.i. no krievu sabiedriskās kustības atmodas sākuma, pateicoties kurai parādījās pirmās krievu sabiedriskās iestādes.

Tas izdevās 1883. gadā, tāpēc arī tas tiek uzskatīts par pastāvīga krievu teātra Rīgā dibināšanas gadu.” (no 1913.gada arhīva materiāliem )

Rīgas Krievu teātris tika atklāts 1883. gada 2.oktobrī ar I. Špažinska lugas “Majoriene” pirmizrādi.

Trupā, par kuras māksliniecisko vadītāju kļuva antreprenieris Lavrovs (provinces režisora un aktiera Jefima Sokolova skatuves pseidonīms), sākotnēji tika pieņemti 16 aktieri.

Pirmajā teātra sezonā skatītāji varēja noskatīties sešdesmit lugas, starp kurām bija desmit A.Ostrovska lugas, N.Gogoļa “Revidents”, “Precības” un “Mirušās dvēseles”, Gribojedova “Gudra cilvēka nelaime” , Šekspīra un F.Šillera traģēdijas.
 
Vecākais krievu teātris ārpus Krievijas uzskata par savu misiju:

· jaunās literatūras un dramaturģijas apgūšanu;

· mūsdienu skatītāja vajadzības un nepieciešamības pēc teātra meklēšanu;

· sava laika orientieru meklējumus vēstures ietvaros, vienreizīguma apjēgšanu;

· jaunu teātra līdzekļu meklējumus;

· sava stila un valodas meklējumus, kas būtu maksimāli pieejami mūsdienu skatītājam;

· jaunatnes piesaistīšanu teātrim;

· krievu teātra tradīciju saglabāšanu, to izkopšanu krievu un pasaules teātra kontekstā;

. harmoniskās multikultūru telpas taisīšanu, pamatoties ar kultūru dialogu savstarpējas cieņas un intereses garā; integrācijas procesa veicināšanu: pilsoniskās tolerances attīstību;

· dinamiskā, aktuālā un tematiski daudzveidīgā radoša procesa uzturēšanu;

· teātra mākslas pieejamības maksimāli plašam sabiedrības slānim nodrošināšanu;

· teātra mākslas izpratnes veidošanu bērnu un jauniešu auditorijā; skatītāju audzināšanu; ētisku un estētisku vērtējumu translēšanu;

· piedalīšanos starptautiskās teātru procesos.
 
jauniestudējumu veidošana;

izglītojošas publikācijas (bukletes; sociālie tīkli u. tml.);

koncertu rīkošana;

viesizrāžu organizēšāna;

izstāžu veidošana;

konkursi skatītājiem;

komunikācija ar skatītājiem.

Juridiskais statuss

 Valsts SIA
 Kaļķu iela 16, Rīga, LV-1050

Reģistrācija

 40003793653
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 

Citu iestāžu, organizāciju pakalpojumi

 
Sadarbība

Partneri

 Biļešu serviss ;  Kurzemes filharmonija ;  Jelgavas Pilsētas pašvaldības aģentūra Kultūra
 Krievu teātra garantu biedrība Latvijā ;  Borisa un Ināras Teterevu Fonds ;  Rietumu Labdarības fonds ;  Valsts Kulturkapitāla fonds
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1883
 
 1544

Ēka: papildus informācija

 6072.9
 
 

Telpu raksturojums

 2
 12
 
 

Video

Skaņas dati