Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Gētes institūts Rīgā

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
 Torņa iela 1, Rīga, LV-1050
 
 67323999

Apraksts

 1992
 
Gētes institūts ir Vācijas Federatīvās Republikas kultūras institūts, kas darbojas visā pasaulē.
1990. gada maijā tika pasludināta Latvijas Republikas neatkarība. 1992. gada rudenī Gētes institūts uzsāka darbību Rīgā - kā pirmais Gētes institūts Baltijas valstīs. Gētes institūtam Rīgā ir divi galvenie mērķi: veicināt vācu valodas apmācību un stiprināt vācu-latviešu sadarbību kultūras jomā.
 
Mēs veicinām vācu valodas apguvi ārzemēs un aktīvi iesaistāmies starptautiskajā sadarbībā kultūras jomā. Ar informāciju par Vācijas kultūras, sabiedrisko un politisko dzīvi mēs cenšamies sniegt visaptverošu priekšstatu par Vāciju.

Ar pasaulē sazaroto Gētes institūta filiāļu, Gētes centru, kultūras biedrību, lasītavu, kā arī eksaminācijas un valodas apguves centru palīdzību mēs īstenojam VFR ārējās kultūras un izglītības politikas centrālos uzdevumus. Mēs strādājam kā sabiedrisko un privāto kultūras iestāžu, federālo zemju, pašvaldību un tautsaimniecības uzņēmumu partneris. Mēs sniedzam pakalpojumus un sadarbojamies ar visiem, kas aktīvi interesējas par Vāciju, vācu valodu un kultūru. Savā darbībā esam patstāvīgi un politiski neatkarīgi.

Mēs pieņemam kultūras politikas izaicinājumus globalizācijas apstākļos un attīstām inovatīvus konceptus pasaulei, kas kļūst cilvēcīgāka, balstoties uz savstarpējo sapratni, un kurā kultūras daudzveidība tiek uzskatīta par vērtību.
 
Līdzās vācu valodas kursiem Gētes institūts Rīgā organizē daudzus un dažādus kultūras pasākumus – konferences, kolokvijus, lekcijas, lasījumus, diskusijas, kino programmas (un seminārus), fotogrāfiju un mākslas izstādes, teātra uzvedumus, dejas radošās darbnīcas un koncertus. Šajos pasākumos piedalījušies izcili vācu un latviešu mākslinieki un zinātnieki.
Jau no paša darbības aizsākuma Gētes institūts Rigā piedāvā daudzpusīgas informācijas un diskusiju iespējas un ar daudzveidīgu un aktuālu programmu piedāvājumu sniedz diferencētu Vācijas un tās kultūras tēlu.
Gētes institūta Rīgā bibliotēkā iespējams iegūt informāciju par kultūras, sabiedriskās un politiskās dzīves jautājumiem Vācijā. Piedāvājums aptver drukātos un audiovizuālos materiālus, tostarp arī nozīmīgākos dienas un nedēļas laikrakstus. Ar elektroniskā kataloga palīdzību iespējams iegūt informāciju par visiem piedāvātājiem medijiem. Vēl apmeklētāju rīcībā ir arī tiešsaistes datu bāzes.
Gētes institūts Rīgā regulāri organizē radošās darbnīcas un seminārus vācu valodas skolotājiem. Institūts piedāvā diferencētu vācu valodas kursu programmu, kuru ik gadu izmanto ap 1000 kursu dalībnieku. Pie šī piedāvājuma pieder arī apjomīga vācu valodas eksāmenu programma.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks