Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Dānijas Kultūras institūts

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
 Marijas iela 13, Rīga, LV-1050
 Simon Drewsen Holmberg
 
 67288221

Apraksts

 
Dānijas Kultūras institūta vēsture aizsākas 1940. gadā, kad Folmers Visti nodibināja Starptautiskās Sapratnes fondu. Šodien to sauc par Fomera Visti Starptautiskās Sapratnes fondu.

Šī fonda uzdevums bija veicināt starptautisko sapratni ar kultūras, ideju un pieredzes apmaiņu starp Dāniju un citām valstīm. Kara dēļ organizācija savā pašreizējā modelī varēja sākt darboties tikai 1947. gadā. To nosauca par Dāņu Sabiedrību.
Šis nosaukums tika saglabāts līdz 1989. gadam, kad to nomainīja pret Dānijas Kultūras institūtu, lai organizācijas netiktu jaukta ar ieceļotājiem naidīgo Dānijas Apvienību.

 
Dānijas Kultūras institūts jau kopš dibināšanas ir licis uzsvaru uz klātbūtni citās valstīs ar reģionālo institūtu palīdzību, kas parasti atrodas attiecīgo valstu galvaspilsētās. Dānijas Kultūras institūta darbības sfēras raksturo vārdi apmaiņa, divpusējība, dialogs. Tas cenšas strādāt pie pasākumiem, kas virza uz ilgtspējīgiem kontaktiem un tīkla veidošanu.
 
Dānijas Kultūras institūta darbības sfēras aptver:

*Dāņu solistu un ansambļu koncertus ārzemēs;
*Dāņu mākslinieku izstādes ārzemēs, kā arī izstādes, kam ir kāda saistība ar Dāniju, piemēram, par Karenu Bliksenu, H. K. Andersenu, dāņu arhitektūra u.tml.;
*Teātri, kino un deju;
*Konferences un seminārus par kultūras vai sabiedriskām tēmām - gan Dānijā, gan Latvijā;
*Pieredzes apmaiņas braucienus uz un no Dānijas sekojošās jomās: sociālā un veselības aprūpes politika, kultūrpolitika, veco ļaužu aprūpe, vide un tehnoloģijas u.c. šobrīd cenšoties paplašināt šo darbības sfēru, iepazīstinot ar to āmtes un komūnas;
*Job-Swop (darba apmaiņas programma, kuras ietvaros dāņi un citu valstu pārstāvji, galvenokārt izglītības sistēmas darbinieki, īsāku vai garāku laika periodu pavada viens otru ikdienas darbā, vispirms vienā valsti, pēc tam otrā).