Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Britu padome Latvijā

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
 Blaumaņa iela 5A-2, Rīga, LV-1011
 Sandra Prince
 

Apraksts

 
Britu padome ir Apvienotās Karalistes starptautiska organizācija kultūras attiecībām. Tā sasaista Apvienoto Karalisti ar pasauli un pasauli ar Apvienoto Karalisti. Tā rada iespējas cilvēkiem satikties un radīt uzticību viņu starpā starptautiskā līmenī. To sauc par kultūras attiecībām.
 
Latvijā tiek piepildītas Latvijas jaunatnes aspirācijas, radot dažādas iespējas izglītībā, angļu valodas apguvē un kulturālajā apmaiņā. Tādēļ latviešu un britu kolēģi sastrādājas, lai iepazīstinātu ar britu izcilību, inovatoriskumu un radošumu. Britu padome ir nozīmīgs Apvienotās Karalistes sabiedriskās diplomātijas kanāls Latvijā - tā veido saskarsmi starp Latvijas un Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem. Tā strādā gan individuālā, gan Apvienotās Karalistes unLatvijas savstarpējā labuma vārdā.
 
Kultūras attiecības ir starptautisko attiecību komponents, kuras koncentrējas uz cilvēku savstarpēju saikņu attīstību un papildina valdības un sabiedrības un starpvaldību kontaktu. Lai veicinātu cilvēku sanākšanu kopā, tiek izmantotas Apvienotās Karalistses labākās kultūras priekšrocības - angļu valoda, mākslas un izglītība un sabiedrība. Sasniedzamības un ietekmes ziņā, Britu padome ir pasaluē vadošākā kultūras attiecību organizācija. Tajā darbojas ap 7000 darbinieku 191 birojā 110 pasaules valstīs un teritorijās.