Lūdzu uzgaidiet!
Darbības nav pieejamas, jo objektam nav norādītas koordinātas
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Biedrība "Cita abra"

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
 Dzirnavas, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453
 Pēteris Brīniņš
 
 

Apraksts

 2013
 
Aizputes novadā Cīravas muižas ūdensdzirnavas ir valsts aizsargājams arhitektūras piemineklis. Tās iekļautas arī 100 izcilāko industriālā mantojuma objektu sarakstā. Šovakar senajā ēkā ar dažādu pazīstamu mūziķu un mākslinieku piedalīšanos sāks griezties kultūras dzirnavas. Tas būs aizsākums jaunam un ambiciozam projektam par neformālās izglītības, mākslinieku rezidenču un kultūras centra izveidi Cīravā.
 
Veicināt mākslas un kultūrvides izaugsmi un atbalstu sabiedrībā.Atbalstīt un veicināt visa veida nacionālo vērtību saglabāšanu un integrāciju mūsdienu kultūrā, īpaši uzsverot laikmetīgās mākslas, mūzikas, dejas un kino attīstību.Dažādot lauku ekonomiku, veicināt dzīves kvalitāti reģionos; attīstīt tajos kultūrvidi.veicināt ekoloģiskas un ilgspējīgas vides veidošanu.Cilvēktiesību atbalstīšana.Visa veida diskriminācijas un vardarbības mazināšana.Miera, stabilitātes, vienlīdzības un atvērtības veidošana.Veidot un atbalstīt jauniešu un mākslinieku iniciatīvu projektus.Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu, kā arī citu sociāli apdraudēto grupu labklājības veicināšana un integrācija sabiedrībā.Veicināt jauniešu neformālo izglītību.Veicināt paplašinošas vērtības, savstarpēju izpratni un toleranci; pastiprināti iesaistot jauniešu auditoriju.Stimulēt un paplašināt jauniešu skatījumu uz vidi un pasauli.
Mērķi:
Glābt un restaurēt Cīravas ūdensdzirnavas.
Izveidot sociālu aktīvu vidi vietējiem iedzīvotājiem un studentiem, gan arī potenciālajiem apmeklētājiem un tūristiem.
Attīstīt telpu elpai jeb radošo telpu dažādiem mākslas, teātra un mūzikas projektiem.
Apgūt un iesaistīt aktivitātēs apkārtējo vidi, tās resursus.
Izveidot neformālas izglītības centru, kuru veido regulāras vieslektoru aktivitātes, dažādas sociālo aktivitāšu izglītības programmas, bibliotēka, multimediju tehnoloģiju izglītība u.c.
Sniegt studentiem prakses iespējas un iespēju ārpus skolas arī nopelnīt.
Piemēra, iedvesmas un pozitīvas attieksmes radīšana un veicināšana, lai apzinātos reģionālo un cilvēkresursu bagātību, kā arī iespējas pašiem piedalīties, dalīties, radīt apstākļus un ietekmēt nākotnes vidi un iespējas.
Transformēt vēsturiskās vērtības mūsdienīgā un ilgtspējīgā projektā.
 
Cīravas dzirnavām ir veiksmīga lokācija starp citām reģiona pilsētām (Liepāja, Durbe, Aizpute, Kuldīga un vasaras sezonā – Pāvilosta), kurās notiek ne mazums citu kultūras aktivitāšu (sadarbības iespējas).
Ciravā ir profesionālās izglītības iestāde, kurā mācās jaunieši, kura ir potenciālā mērķa grupa (dot viņiem iespēju piedalīties un būt arī līdzautoriem).
Cīravas ūdensdzirnavas kā ēka ar īpatnējo plānojumu ir ļoti piemērotas dažādām radošām un praktiskām izpausmes formām.
Cīrava ir vieta, kur idejas var pacelties spārnos – tur ir lidlauks…
Ēkas pašreizējais īpašnieks ir ļoti pretimnākošs un viņš atbalsta konkrēto ideju, kas projektam nozīmē līdzfinansējumu – pašu telpu.
Cīravas dzirnavu apkārtne ir pielāgojama dažādiem pasākumiem, piemēram: uguns skulptūru šovs uz Cīravas dzirnavu dīķa, brīvdabas kino vakari parka estrādē, mūzikas pēcpusdienas Cīravas dzirnavās, sakrālās mūzikas koncerti Cīravas baznīcā u.c.
Pamatdarbības: foto, video, audio meistarklases, laikmetīgās dejas nometnes, radošās studijas, līderapmācība, projektu veidošana, organizēšana, rakstīšana. Brīvā laika pavadīšanas iespējas – literatūra, mūzika, ēnu teātris, kino u.c.

Padotība/piederība

 Biedrība

Reģistrācija

 40008218356