Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Grobiņas novada kultūras nodaļa

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Pārvaldes institūcijas >> Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcija
 Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
 Linda Pričina
 

Padotība

 Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

 
Atbalstīt Grobiņas novada kultūras nodaļas pārraudzībā esošās kultūras institūcijas, veicināt radošo amatierkolektīvu darbu un piedāvāt radošus kultūras notikumus Grobiņas novadā, atbilstoši visu paaudžu interesēm un vajadzībām.
 
Plāno, koordinē un vada kultūras nozares darbību Grobiņas novadā;
Rūpējas par kvalitatīvu kultūras pakalpojumu kopuma radīšanu atbilstoši novada iedzīvotāju interesēm;
Nodrošina kultūras pakalpojuma pieejamību;
Veicina Grobiņas novada tēla atpazīstamību;
Koordinē novada amatierkolektīvu dalību skatēs, pasākumos un konkursos.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

 
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Sadarbība

Partneri

 Lejaskurzemes pašvaldības ;  Liepājas pilsētas kultūras nodaļa
 
Infrastruktūra

Ēkas: papildu informācija

 
Kolektīvi

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ