Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Dignājas pagasta kultūras darbs

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Pārvaldes institūcijas >> Pašvaldību kultūras darba organizators
 Kamenes, Vandāni, Dignājas pag., Jēkabpils nov., LV-5215
 

Padotība

 Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

 2006
 
Kultūras darba organizēšana Dignājas pagastā ciešā sadarbībā ar citām kultūras darba institūcijām novadā un valstī.
 
Domājot par vispusīgu kultūras pasākumu pieejamību laukos, veidojam noturīgus vietējos svētkus un tradīcijas, piemēram, Daugavas svētkus , Saimnieku dienu "Palaunadža lustes, kā arī gadskārtu ieražu un tradīciju pasākumus.
Pasākumos par pamatu un izziņas avotu ņemam novadpētniecības materiālus, ko izmantojam arī izstāžu veidā.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Sadarbība

Partneri

 Vietējā skola, zemnieki, sporta aktīvisti...
 Pagasta iedzīvotāji un darbojošās iestādes
Aktivitātes 2013.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1864
 
 
Pasākumi notiek pašvaldības īpašumā Dignājas pamatskolas zālē.

Ēkas: papildu informācija

 
 

Institūcijas telpas

 2
 2
 
 
 
Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Aktivitātes 2016.gadā

Pasākumu saraksts

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 
 15
 5
 10
 545
 340
 205
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 0
Kolektīvi

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ