Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Feimaņu pagasta jauniešu biedrība "Bučas"

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Bērnu un jauniešu NVO
 Klubs, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623
 Vita Ameļko
 

Apraksts

 2010
 
Izstrādāt projektus iesniegšanai pašvaldību, valsts un starptautiskajos fondos līdzekļu piesaistei savas darbības nodrošināšanai sportā, kultūrā, sadzīvē un jauniešu izaugsmē, kas veicinātu Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu un attīstību.
 
Jauniešu centra izveide.
Aktivizēt bērnu, jauniešu, iedzīvotāju, iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām un jauno ģimeņu iesaistīšanos pagasta, novada un valsts politiskajā, sabiedriskajā, sporta un kultūras dzīvē.
Piedalīties jauniešu apmaiņas programmās, gūstot iespēju gan uzņemt pie sevis, gan pašiem iepazīties ar citu tautu kultūru un tradīcijām.
Organizēt lekcijas, pārrunas, ekskursijas, konkursus, koncertus, sporta pasākumus un praktiskās nodarbības prasmju un pieredzes nodošanai interesentiem.
Piesaistīt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām, nodrošinot to uzskaiti un izlietojumu saskaņā ar likumiem un biedrības mērķiem.

Juridiskais statuss

 Biedrība
 Klubs, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623

NVO darbība

 5

Reģistrācija

 40008165538
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Pēc iepriekšēja pieteikuma