Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Feimaņu pagasta dejotāju biedrība "Lādiņš"

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Dejas nozare
 Klubs, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623
 Guntis Tjarvja
 

Apraksts

 2012
 
2012.gada augustā biedrība "Lādiņš" nolēma savu biedrību reģistrēt biedrību un nodibinājuma reģistrā. Iepriekš biedrībai nebija oficiāla statusa, bet tā darbojās kā iniciatīvu grupa, kuras darbības mērķi bija sava pagasta tautas dejas kultūras mantojuma saglabāšana un kultūras tradīciju popularizēšana pagasta jauniešiem un sabiedrisko pasākumu organizēšana. Biedrība "Lādiņš" ir reģistrēta 2012.gada 17.septembrī. Biedrības valde sastāv no 3 tās locekļiem, kuri ir Guntis Tjarvja, Oskars Otikovs un Olita Kuksa. Valdes locekļi biedrību var pārstāvēt katrs atsevišķi. Biedrības "Lādiņš" biedri pārsvarā ir jaunieši, kuri piedalās Feimaņu pagasta KN amatiermākslas popularizēšanā un ar savu līdzdalību cenšas pilnveidot sava pagasta kultūras dzīvi.
 
Ilgtermiņā biedrības mērķi un uzdevumi ir:
1) saglabāt un popularizēt Latgales reģiona kultūras mantojumu;
2) apzināt novada kultūras tradīcijas un vēsturiskos objektus, iesaistīties vēsturisko objektu un apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā;
3) organizēt pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai, veikt darbu ar jauniešiem;
4) rūpēties par jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Juridiskais statuss

 Biedrība

Reģistrācija

 40008199515
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Tikšanās laiks jāsaskaņo