Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Feimaņu pagasta biedrība "Seniori"

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija
 Klubs, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623
 Regīna Trokša
 
 

Apraksts

 2010
 
Aktivizēt pensionāru iesaistīšanos pagasta, novada un valsts politiskajā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
Sadarbībā ar Feimaņu pagasta pārvaldi, sociālo dienestu aizstāvēt pagasta pensionāru tiesības un cilvēka pašcieņu, sadzīves apstākļu uzlabošanu, garīgās, fiziskās un kultūras vajadzību apmierināšanu.
Izstrādāt projektus iesniegšanai pašvaldību, valsts un starptautiskajos fondos līdzekļu piesaistei savas darbības nodrošināšanai sportā, kultūrā, sadzīvē un jaunās paaudzes audzināšanā.
Organizēt lekcijas, pārrunas, ekskursijas, konkursus un praktiskās nodarbības prasmju un pieredzes nodošanai interesentiem.
Iesaistīt biedrus savas mājas apkārtnes un pagasta teritorijas uzkopšanā un izdaiļošanā.
Piesaistīt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām, nodrošinot to uzskaiti un izlietojumu saskaņā ar likumiem un biedrības mērķiem un uzdevumiem.

Juridiskais statuss

 Biedrība
 Klubs, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623

Reģistrācija

 40008156380
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Pēc iepriekšēja pieteikuma