Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Bērnu un jauniešu NVO
 Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
 Tamāra Kaudze
 

Apraksts

 2014
 
Biedrība ‘’Dundagas novada atbalsta biedrība’’ dibināta 2014. gadā, marta mēnesī, Dundagā. Tās sākotnējais nosaukums - "Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība", bet, attīstoties biedrības darbam un idejām, 2015.gada maijā biedrība maina savu nosaukumu uz "Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība"
 
Biedrības darbības mērķis: izglītības, kultūras un sporta jomā atbalstāmo aktivitāšu īstenošana un veicināšana Dundagas novadā, lai aktīvāk iesaistītos Dundagas novada vidusskolas pedagogu, skolēnu un viņu vecāku kvalitatīvas un pilnvērtīgas sadarbības attīstībā.
 
Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība 2014.gada 28.aprīlī organizējusi Dundagas vidusskolas skolēnu tikšanos ar Rīgas Starptautiskās Ekonomikas un Biznesa augstskolas administrācijas pārstāvjiem, kuras mērķis bija informēt Dundagas vidusskolas skolēnus par iespējām studēt šajā augstskolā, kā arī dot iespēju noklausīties informatīvi izglītojošu materiālu ‘’Ko nozīmē būt studentam?’’. 2014. gada 29.maijā organizējusi pasākumu ‘’Vecāku koncerts bērniem’’, kurā piedalījušies vairāk kā 60 skolēnu vecāki, un apmeklējuši vairāk kā 200 cilvēku. Biedrība ļoti aktīvi darbojas un stāsta par savu darbību interneta vidē, īpaši sociālajos tīklos, kur iespējams iepazīties ar dažādiem video materiāliem un fotogrāfijām no biedrības organizētajiem pasākumiem.
Iepazīsties www.draugiem.lv ŠEIT
Iepazīsties www.facebook.com ŠEIT
Iepazīsties www.dundaga.lv ŠEIT
Iepazīsties www.skola.dundaga.lv ŠEIT

Juridiskais statuss

 Biedrība

NVO darbība

 
Veiksmīga sadarbība biedrībai izveidojusies ar Dundagas novada pašvaldību, saņemot finansiālu atbalstu vecāku koncerta bērniem organizēšanai. Kā arī ar Kurzemes NVO atbalsta centru, kļūstot par organizācija biedriem 2014. gada aprīļa mēnesī. Sadarbības ietvaros biedrība piedalījusies reģionālajā konferencē par NVO attīstības sadarbības iespējām Latvijā. Biedrība, neskatoties uz to, ka izveidojusies tikai šajā gadā, jau piedalījusies 2014. gadā Kurzemes NVO atbalsta centra administrētajā LR Kultūras ministrijas finansētajā projektu konkursā Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ‘’Iesaisties Kurzemē!’’ un saņēmusi finansējumu projektam ‘’Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā’’, kurš tika realizēts 2014. gadā no 1.augsuta līdz 30.oktobrim. Projekta ietvaros tika organizēti trīs dažādi semināri – atsevišķi vecākiem un pedagogiem, un viens kopīgs seminārs, kuros tika runāts par vecāku un pedagogu nozīmi skolēna veiksmīgai zināšanu ieguvei, apskatītas visbiežāk pieļautās kļūdas un veicināta šo abu iesaistīto pušu sadarbība. Projekta noslēgumā tika organizēts pasākums ‘’Ģimeņu diena’’, kurā piedalījās 450 cilvēku, un tie iesaistījās orientēšanas spēlē, kopīgi noskatījās ielu vingrotāju šovu, apbalvoja uzvarētājus un baudīja kopīgu mielastu. Biedrības īstenotā projekta ‘’Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā’’ apraksts apskatāms

Reģistrācija

 40008222309