Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Daugavpils amatnieku biedrība

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Tradicionālā kultūra
 Saules iela 36, Daugavpils, LV-5401
  Paulis Lubgans
 

Apraksts

 2004
 
Daugavpils amatnieku biedrība Latvijas Amatniecības kamerā reģistrēta 1997. gada 15. februārī, Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2004. gada 20. jūlijā.
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss biedrībai piešķirts 2005. gada 19. jūlijā.
 
Veicināt amatniecību valstī, sekmēt augstu arodu profesionālo līmeņu sasniegšanu, aizstāvēt un pārstāvēt amatnieku intereses dažādās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī ārvalstīs.
 
Biedrība aktīvi darbojas amatnieku izglītošanā, piedāvā kvalifikācijas celšanas kursus, seminārus un cita veida pasākumus, kas veicina amatu apgūšanu. Atbalstam centienus amatniecības popularizēšanā – rīkojam izstādes, gadatirgus.
Līdzarboties to likumdošanas aktu izstrādāšanā, kuri skar amatiecības intereses. Sadarboties ar ieinteresētajām personām un organizācijām savu programmu un koncepciju izstrādāšanā un realizācijā.
Aktīvi sadarboties ar LAK tās mērķu realizācijai. Piedalīties amtu apmācības un pārbaudes programmu izstrādē. Veikt amata mācekļu apmācību, uzraudzīt apmācības procesu, reģistrēt mācekļus. Veikt amata zeļļu pārbaudes. Organizēt amata meistaru un zeļļu diplomu izsniegšanu. Darboties Amatu padomē, Goda tiesā. Veicināt starptautisko amatnieku pieredzes apmaiņu.
Izveidot ekspertu komisiju strīdu novēršanai starp amatniekiem un viņu klientiem.
Sniegt palīdzību amatniecības uzņēmumu veidošanā.

Juridiskais statuss

 Biedrība
 Cietokšņa iela 84-1, Daugavpils, LV-5401

NVO darbība

 105
 
Latvijas Amatniecības kamera

Reģistrācija

 40008083513
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Tikšanās laiks jāsaskaņo