Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Brocēnu novada biedrība "Paritāte"

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija
 Skolas iela 22-27, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
 Liena Zommere
 

Apraksts

 2007
 
Biedrība ''Paritāte'' dibināta 2007.gadā, Brocēnos ar mērķi laika gaitā kļūt par Brocēnu novada biedrību koordinatori, kas palīdzētu ar informāciju pārējām novada biedrībām. Bet aktīvu darbību biedrība atsākusi tikai 2013. gadā.
 
Biedrības darbības mērķi:
- sekmēt demokrātiskas, progresīvas sabiedrības veidošanos;
- veicināt sabiedrības etnisko un sociālo integrāciju sociālās vides uzlabošanos;
- veicināt kultūras, izglītības un sociālekonomisko attīstību, vides apziņas veidošanos un starptautisko sadarbību;
- mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšana;
- vietējās ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšana, sociālās atstumtības riska mazināšana;
- piedāvāt dažādas iespējas veselīga dzīvesveida veicināšanai;
- organizēt un iesaistīt labdarības pasākumos, iesaistīt brīvprātīgos sociālās palīdzības sniegšanā
 
Biedrība organizējusi dažāda veida lekcijas, piemēram, par lietvedību vai ''zaļās receptes'', forumu, dažādus izglītojošus pasākumus, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Biedrība organizējusi arī dažādus nodrbību ciklus.
Biedrībai izveidojusies sadarbība ar Brocēnu novada kultūras un izglītības centru, biedrību ''Laiksne'', ''Vīru koris Brocēnos'' un Ģimeņu biedrību ''Ligzda''. Izveidojusies sadarbība arī ar Brocēnu novada domi, projekta ''Kopā mēs varam'' ietvaros.
2014. gadā biedrība īstenojusi CEMEX iespēju fonda atbalstīto projektu ''Mēs un daba'', kura mērķis bija piedāvājot apmācības ciklu, pilveidot dzīves kvalitāti un vicināt izglītības iespējas dažādu vecuma paaudzēm Brocēnu un Saldus novados. Projekta ietvaros notika 6 apmācības. 2014. gadā biedrība piedalījusies arī Kurzemes NVO atbalsta centra administrētajā LR Kultūras ministrijas finansētajā projektu konkursā Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā „Iesaisties Kurzemē!” un ieguvusi finansējumu projektam ''Kopā mēs varam'', kura mērķis bija veicināt Brocēnu NVO līdzdalību novada pilsoniskajās aktivitātēs. Projekta ietvaros tika organizēta tikšanas ar Kurzemes aktīvajām NVO, Brocēnu un Saldus novadu forums, kā arī tika organizēts apmācību cikls. un viens mācību brauciens. Projekta laikā tā dalībnieki uzzināja daudz jauna par augļu dārza kopšanu, dabīgas kosmētikas un veselīgas pārtikas gatavošana un mācībās būt veseli.

Juridiskais statuss

 Biedrība

NVO darbība

 
Biedrībai izveidojusies sadarbība ar Brocēnu novada kultūras un izglītības centru, biedrību ''Laiksne'', ''Vīru koris Brocēnos'' un Ģimeņu biedrību ''Ligzda''. Izveidojusies sadarbība arī ar Brocēnu novada domi, projekta ''Kopā mēs varam'' ietvaros.

Reģistrācija

 40008111959