Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Biedrība "Kandavas partnerība"

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija
 Dārza iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
 Inta Haferberga
 

Apraksts

 
Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā.
Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus.
Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot "Kandavas Partnerības" teritorijas attīstību.
Veicināt sabiedriskā labuma darbību pilsoniskas sabiedrības attīstības jomā.
Veicināt mūžizglītības attīstību Kandavas Partnerības teritorijā.
Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos.
Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai.
Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Juridiskais statuss

 Biedrība

Reģistrācija

 40008104976