Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Balvu pilsētas Jauniešu padome

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Bērnu un jauniešu NVO
 Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 Kristaps Keišs
 
 

Apraksts

 2005
 
Jauniešu pašdarbības attīstības veicināšana un atbalstīšana;- jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana;- dažādu pasākumu organizēšana;- labdarības pasākumu organizēšana;- informējošas avīzes izdošana;- jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana;- jauniešu interešu pārstāvēšana.
 
Veicināt jauniešu iesaistīšanos sabiedriski politiskajos procesos, neformālās izglītības attīstības veicināšana jauniešu vidū, veicināt jauniešu integrēšanos sabiedrībā, jauniešu tiesību aizsardzība, piedalīšanās valsts un vietējā līmeņa jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā, jauniešu problēmu risināšana (izglītības, veselība, sociālā, labklājība, zinātne, drošība, integrēšanās darba tirgū, brīvais laiks, u.c.), kas tieši vai netieši ietekmē jaunatnes sociālo grupu, bērnu un jauniešu ar īpašām un speciālām vajadzībām problēmu risināšana un integrēšana sabiedrībā, veicināt un atbalstīt jaunatnes organizācijas un klubus, to darbībā un izveidē.

Juridiskais statuss

 Biedrība

Reģistrācija

 40008090892
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Pēc iepriekšēja pieteikuma