Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Balvu pensionāru biedrība

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija
 Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 Zinaīda Logina
 
 

Apraksts

 
Biedrība tika izveidota, lai sekmētu pensionāru iesaistīšanos sociāli ekonomisko interešu aizstāvēšanā, pēc pašu vēlēšanās iesaistītos dažādās aktivitātēs.
 
Biedrības mērķis ir Balvu novada pensionāru sociāli ekonomisko interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana pensionāru materiālo apstākļu uzlabošanā un garīgās dzīves pilnveidošanā, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
 
Biedrība savu mērķu un uzdevumu īstenošanai veic naudas līdzekļu piesaisti, izstrādājot projektus, piedaloties projektu konkursos, kā arī pieņemot ziedojumus. Balvu pensionāru biedrības sadarbības partneri ir Balvu novada Dome, vietējie uzņēmēji, vietējās banku filiāles, Tālākizglītības centrs, jauniešu biedrība „Raibais kaķis”, sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, biedrība „Riteneits”.
Katru gadu pensionāru biedrības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi piedalās Latgales senioru dziesmu un deju festivālā. Organizē dažādus pasākumus, kopīgi dodas ekskursijās.
Biedrība veicina pensionāru iesaisti kultūras, izglītības un sporta aktivitātēs, veselības profilakses pasākumos, organizējot izglītojošas lekcijas, caur pieredzes apmaiņas braucieniem.

Juridiskais statuss

 Biedrība
 Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501

NVO darbība

 180

Reģistrācija

 40008100283
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Tikšanās laiks jāsaskaņo