Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Balvu novada biedrība "Ritineitis"

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija
 Partizānu iela 16, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 Maruta Castrova
 
 

Apraksts

 2009
 
Biedrība „Ritineitis” dibināta ar mērķi-sadarboties reģionālās attīstības koncepcijas pilnveidošanā, tādējādi piedaloties LR politikas veidošanā.
 
Sekmēt Balvos un tās apkārtnē dzīvojošo bērnu un jauniešu izglītošanos. Aktivizēt vecāku un vecvecāku ieinteresētību savu bērnu audzināšanā. Organizēt pasākumus, nometnes un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas veicinātu skolēnu un jauniešu zināšanu un dzīves prasmju pilnveidošanu, kā arī pašapziņas celšanu;
Organizēt aktivitātes dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanā un saglabāšanā.
 
Biedrības biedri ir organizējuši vietēja, reģionāla, mēroga pasākumus, t.sk. apmācības, seminārus un mācību nometnes, izstrādā preojektus un tos realizē. Biedrība jau divus gadus sadarbojās ar Latvijas bērnu fonu un organizē bērniem ar īpašām vajadzībām vasaras nometnes, tika organizētas arī valodas attīstības nometnes. Biedrībai ir izveidojusies aktīva sadarbība ar pašvaldību un citām biedrībam-Balvu teātri, pensionāru biedrību neredzīgo biedrību u.c., kā arī pašvaldību-kopējo projektu ieviešanā un realizēšanā.

Juridiskais statuss

 Sabiedriskā organizācija
 Partizānu iela 16, Balvi, Balvu nov., LV-4501

NVO darbība

 3

Reģistrācija

 40008149232
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Tikšanās laiks jāsaskaņo