Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Auces kultūrizglītības biedrība "Ausma"

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Kultūrizglītība
 Ausmas iela 3, Auce, Auces nov., LV-3708
 

Apraksts

 
Veidot pozitīvu Auces pilsētas tēlu;
Veicināt un atbalstīt kultūrizglītības darbu;
Saglabāt, papildināt un atjaunot kultūrvēsturiskās vērtības Aucē;
Veicināt kultūras un izglītības iestāžu sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem;
Sniegt iespēju saturīgi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un sevi pašapliecināt;
Paaugstināt pašdarbības kolektīvu māksliniecisko līmeni, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi un paplašinot darbošanās iespējas;
Iesaistīt bērnus un jauniešus kultūrizglītojošos pasākumos, lai nodrošinātu paaudžu pēctecību un sadarbību;
Veicināt jaunu tradīciju veidošanu un esošo popularizēšanu;
Popularizēt kultūrizglītības darbu ārpus pilsētas un Latvijas robežām;
Piesaistīt līdzekļus kultūrizglītības mērķu sasniegšanai, rīkojot dažādus masu pasākumus.

Juridiskais statuss

 Biedrība