Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Apes jauniešu klubs "Sliedes"

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Bērnu un jauniešu NVO
 Skolas iela 4, Ape, Apes nov., LV-4337
 

Apraksts

 2004
 
2004.gadā pēc iedzīvotāju foruma grupiņa jauniešu nolēma veidot jauniešu klubu, kuru nosauca "Sliedes". Klubs tika veidots, lai pēc iespējas vairāk iesaistītu jauniešus, lai viņiem būtu interesanti pavadīt savu brīvo laiku. Jaunieši tiek iesaistītidažādu aktivitāšu plānošanā un realizēšanā. Pasākumu organizēšanā un vadīšanā.
 
Apes pilsētas ar lauku teritoriju jauniešu interešu pārstāvniecība un aizsardzība, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izglītošanai un aktivizēšanai, jauniešu veselības un sociālā klimata uzlabošanai, jauniešu līdzdalības veicināšanai savas un vienaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanā, kvalitatīva brīvā laika organizēšanai un jauniešu sociālās kultūras attīstībai, demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšanai, vides jautājumu risināšanai.

Juridiskais statuss

 Biedrība

Reģistrācija

 40008092376