Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Alsungas novada biedrība "Suitu amatnieki"

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Tradicionālā kultūra
Nevalstiskas organizācijas >> Vēstures, muzeju nozare
 Ziedulejas iela 3, Alsunga, Alsungas nov., LV-3306
 Inga Šēna-Laizāne
 

Apraksts

 2011
 
Biedrība "Suitu amatnieki" dibināta 2011.gada februārī. To dibināja 13 mākslinieki, amatnieki un rokdarbnieces, kas dzīvo Suitu novadā.
 
Popularizēt amatniecību Suitu novadā, Latvijā un pasaulē, saglabāt Suitu kultūras mantojumu, reklamēt Suitu novada unikalitāti.
 
• Izveidot amatniecības un mākslas centru Alsungā;
• Organizēt un veicināt bērnu un pieaugušo apmācību dažādās amatniecības un mākslas nozarēs;
• Organizēt un atbalstīt lekcijas, seminārus, plenērus, izstādes, radošas nometnes, meistardarbnīcas, ekskursijas, talkas;
• Veikt tirgus izpēti. Piedalīties, organizēt un atbalstīt tirgošanos, gadatirgus, izstādes-pārdošanas, izsoles;
• Reģistrēt preču zīmi "Tapis Suitos";
• Organizēt labdarības pasākumus un iespēju robežās piesaistīt finanšu līdzekļus;
• Izveidot Suitu amatnieku un viņu darbu datu bāzi, uzturēt to;
• Informēt sabiedrību par plāniem, veiktajām darbībām un sasniegumiem;
• Piedalīties kultūras apmaiņas un kultūras kontaktu tīkla attīstīšanā vietējā un starptautiskā mērogā;
• Radīt darba vietas;
• Atbalstīt amatniecības izstrādājumu ražošanu gādājot par materiāliem, iekārtām, telpām,instrumentiem, metodiskiem materiāliem u.c.;
• Veikt saimniecisku darbību un atbalstīt citas darbības, kas palīdz sasniegt Biedrības mērķus, ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Biedrībā laipni aicināti visi darboties griboši un radoši cilvēki, kas jūt sevī piederību Suitiem.

Reģistrācija

 40008172099