Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Vēstures, muzeju nozare
 Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050
 

Apraksts

 
Apzināt un apkopot ziņas par 1991.gada janvāra un augusta notikumu dalībniekiem un viņu turpmāko darbību. Apkopot ziņas par notikumu dalībnieku materiālo stāvokli. Savākt un sistematizēt vēsturisko, vizuālo un citu veidu informāciju par 1991.gada notikumu norisi. Izplatīt savākto materiālu masu informācijas līdzekļos un atsevišķos Biedrības izdevumos. Informēt valsts institūcijas par 1991.gada janvāra un augusta notikumu dalībnieku personu sociālo stāvokli. Atzīmēt, kopt un apzināt 1991.gada janvāra notikumu piemiņas vietas Latvijā.
Veicināt izstāžu darbību par Latvijas brīvības notikumiem 1991.gadā;izstrādāt, finansēt un realizēt vēsturiskos pētījumus, šim nolūkam pieaicinot speciālistus vai ekspertus. Organizēt piemiņas dienas sarīkojumus;pieņemt Latvijas un ārvalstu pilsoņu un organizāciju ziedojumus - naudas, sadzīves priekšmetus, pārtiku, medikamentus un citus aprūpei nepieciešamos priekšmetus. Kā dāvinājumu pieņemt Latvijas Republikā vai ārvalstīs esošos īpašumus. Vadīt 1991.gada barikāžu muzeja darbību. Sniegt priekšlikumus valsts institūcijām un pašvaldībām par piemiņas vietu atzīmēšanu un saglabāšanu. Slēgt līgumus par konkrētu darbību veicināšanu ar pašvaldībām, organizācijām un privātpersonām. Rīkot izstādes, izsoles, loterijas, konkursus, organizēt seminārus, konferences, nometnes, talkas un tikšanās. Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu līdzīgām biedrībām un sabiedriskām organizācijām, slēgt sadarbības līgumus.

Juridiskais statuss

 Biedrība

Reģistrācija

 40008021212