Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Enerģētikas muzejs

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)
 Ķeguma prospekts 7/9, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020
 Ina Lastovecka
 

Apraksts

 2006
 
1995. gadā Latvenergo aizsākas Latvijas elektroenerģētikas un vēstures liecību apzināšana un krāšana kā arī Latvijas Elektroenerģētikas muzeja vēsture. 1997. gadā atklāj Daugavas spēkstaciju muzeja ekspozīciju Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā, Ķeguma novadā, bet 2001. gadā – Pļaviņu HES vēstures ekspozīciju, Enerģētiķu ielā 2, Aizkrauklē. 2004. gadā izveido Elektroenerģētikas vēstures muzeja attīstības projekta grupu ar telpām Andrejostas ielā 8, Rīgā, uzsākot kolekciju glabāšanai atbilstošu krātuvju izveidi un labiekārtošanu.

AS „Latvenergo” valde 24.10.2006. nolemj izveidot Enerģētikas muzeju ar vienotu inventarizētu kopkrājumu, pārņemot muzeja krājumā Latvenergo struktūrvienībās esošos muzejiskos priekšmetus. Par Enerģētikas muzeja ekspozīcijas atrašanās vietu nosaka bijušo Daugavas spēkstaciju vēstures muzeju Ķegumā. Pilnveidojot un tematiski paplašinot bijušā Daugavas spēkstaciju muzeja ekspozīciju un izveidojot ekspozīciju „Apgaismojuma retrospekcija”, 2007. gada maijā akcijas „Muzeju nakts – 2007” ietvaros, Enerģētikas muzejs vēra durvis apmeklētājiem.
 
Enerģētikas muzejs ir ilgtspējīga Latvijas elektroenerģētikas un Latvenergo koncerna dokumentārā un industriālā mantojuma vērtību kultūrvide, kas sekmē izpratni par nozares vēsturi un tās nozīmi Latvijā, veicina sabiedrības radošuma un inovatīvo spēju attīstību, vienlaikus īstenojot koncerna korporatīvās sociālās atbildības virzienus.
 
Enerģētikas muzejs pēta, krāj un saglabā Latvijas elektroenerģētikas un Latvenergo koncerna vēstures liecības un industriālo mantojumu ilgtspējīgai izmantošanai sabiedrības izglītošanā un mūžizglītībā. Muzejs organizē izglītojošus pasākumus, akcijas, seminārus un citas publiskas aktivitātes muzeja apmeklētāju mērķgrupām, veido inovatīvas un interaktīvas izstādes un ekspozīcijas.

Mājas lapa

 
Enerģētikas muzeja interneta vietne AS "Latvenergo" mājas lapā
 
Krievu valoda
Angļu valoda
 
Darba laiki
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

 128
 28.10.2016
 27.10.2021
 LEVM

Padotība/ piederība

 Autonoms
 Valsts kapitālsabiedrības struktūrvienība
 Akciju sabiedrība "Latvenergo"
 
Latvijas Muzeju biedrība
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Enerģētikas muzejs Ķegumā no maija līdz oktobrim (ieskaitot) atvērts no otrdienas līdz svētdienai no 09:00-17:00.

Enerģētikas muzeja krātuves un administratīvā ēka Andrejsalā, Rīgā atvērta darba dienās no 09:00-17:00 (piektdienās no 09:00-16:00).

Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Dokumentācija

Normatīvie akti

 
Muzeja darbības virzieni:

1. pētīt, krāt un saglabāt Latvijas elektroenerģētikas un Latvenergo koncerna vēstures liecības un industriālo mantojumu ilgtspējīgai izmantošanai sabiedrības izglītošanā un mūžizglītībā;
2. organizēt izglītojošus un informatīvus pasākumus, akcijas, seminārus un citas publiskas aktivitātes muzeja apmeklētāju mērķgrupām;
3. veidot inovatīvas un interaktīvas izstādes un ekspozīcijas, ņemot vērā muzeja mērķauditoriju vajadzības un intereses;
4. nodrošināt uz sabiedrības interesēm un vajadzībām orientēta, ilgtspējīga, Latvijā un starptautiski atpazīstama muzeja darbību.
 
 
Krājums

Krājums: pamatinformācija

 29245
 27694

Krājuma papildināšana

 592
 165
 

Krājuma saglabāšana

 

Izņemšana no muzeja krājuma

 34
 32
 
 
Krājuma izmantošana

Krājums: izmantošana

 752

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

 539
 537
 

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

 140
 136
 

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

 79
 79
 

Deponējumi

 18
 18
 

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

 
Komunikācija ar sabiedrību

Muzeja apmeklējums

 
 12185

Muzeja pieejamība

 300
 2404
 410

Muzeja izglītojošās aktivitātes

 421
 5
 44
 1076
 42
 972
 2
 2
 
 
 
 

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

 
 
Apmeklētāju anketēšana
Izstādes un ekspozīcijas

Izstādes muzejā pārskata periodā

 2
 0
 2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

 1
 0
 10

Ekspozīcijas muzejā

 1
 0
 
Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība

 
Infrastruktūra

Muzeja ēkas

 
 5750
 

Muzeja telpu izmantošana

 1319
 
 
Konferences, semināri