Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs "Kalna Kaibēni"

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)
 Kalna Kaibēni, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122
 Līva Grudule
 

Apraksts

 1929
 
Pēc Reiņa Kaudzītes nāves 1920.gadā Matīss Kaudzīte Vecpiebalgas "Kalna Kaibēnos", kur abi dzīvojuši un, kur 14 gadus brāļu vadībā darbojās pagastskola (1868.g. 21.nov.- 1882.) Reiņa galā izvieto viņa piemiņas lietas, un ikviens viesis ir laipni aicināts izstaigāt Reiņa Kaudzītes dzīves un darba takas. Ar Matīsa gādību „Kaibēni” ir apskatāmi draugiem, skolēniem, zināmiem un nepazīstamiem ļaudīm. Vārds muzejs vēl netiek lietots, bet tas ir muzeja aizsākums . Pirmais Piebalgas muzejnieks, direktors, dārznieks un pārvaldnieks savā ziņā ir pats Matīss Kaudzīte, jo gan Reiņa istaba, gan Baltā zāle ir pieejamas apmeklētājiem, viss godam sakārtots, katrai lietai sava paliekama vieta atrasta un mājas saimnieks ir neaizstājams pavadonis ekskursijā pa „Kalna Kaibēniem”.

Pēc Matīsa Kaudzītes nāves (8.11.1926) un viņa testamenta spēkā stāšanās Kalna Kaibēnu mājas un saimniecību paņem savā rīcībā Vecpiebalgas ev. Lut. draudze, kas
1929.gada 2.augusta rīko "Kalna Kaibēnu" ūtrupi. Matīsa draugu Teodora Zeiferta un Kārļa Egles klātbūtne ūtrupē glābj „Kalna Kaibēnus” no pilnīgas izpārdošanas, Izglītības Ministrijai iegādājoties Baltās zāles, Matīsa gala un Reiņa gala, kā arī guļamistabas iekārtojumu, viss paliek savās vietās un ūtrupes diena uzskatāma par oficiālo muzeja dibināšanas dienu. Ēkas un zeme saskaņā ar Matīsa testamentu ir Vecpiebalgas draudzes īpašums, draudze neiebilst, ka piemiņas lietām, visam iekārtojumam, ko nopirkusi Izglītības Ministrija, jāpaliek „Kalna Kaibēnos” kā pats Matīss Kaudzīte to iekārtojis, Izglītības Ministrija nodod muzeju (t.i., nopirktās piemiņas lietas) Pieminekļu pārvaldes pārziņā un „Kalna Kaibēni” turpina muzeja darbību.

1937.gadā muzejs (tātad piemiņas lietas, bet ne ēkas un zeme) pāriet jaundibinātā Rakstniecības un teātra muzeja paspārnē.
 
Saglabāt "Kalna Kaibēnu" unikālās kolekcijas, ēkas un apkārtni atbilstoši rakstnieku dzīves laikmetam; izmantot to kā apmeklētāju izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas un iedvesmas avotu.
 
Muzeja darbības prioritātes ir:
unikālās kolekcijas profesionāla saglabāšana un izmantošana izglītojošajā darbā, eksponējot muzeja pamatekspozīcijā un izstādēs;
memoriālo ēku kompleksa saglabāšana un restaurācija.

Mājaslapa

 

Muzeja reģistrācija

 100 AA
 10.10.2017
 09.10.2022

Padotība/ piederība

 Pašvaldības
 Pašvaldības struktūrvienība
 Vecpiebalgas novada pašvaldība
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Muzejs apmeklētājiem atvērts no 15.maija līdz 15.oktobrim. Muzeja apmeklējumus ārpus darba laika lūdzam pieteikt pa t.26185382
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Dokumentācija

Normatīvie akti

 
Saglabāt "Kalna Kaibēnu" unikālās kolekcijas, ēkas un apkārtni atbilstoši rakstnieku dzīves laikmetam; izmantot to kā apmeklētāju izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas un iedvesmas avotu.

Muzeja darbības prioritātes ir:
1. Unikālās kolekcijas profesionāla saglabāšana un izmantošana izglītojošajā darbā, eksponējot muzeja pamatekspozīcijā un izstādēs;
2. Memoriālo ēku kompleksa saglabāšana un restaurācija.
 
 
Aktivitātes 2013.gadā

Plānotie pasākumi

 
Komunikācija ar sabiedrību

Muzeja apmeklējums

 
 300

Muzeja pieejamība

 108
 756
 6

Muzeja izglītojošās aktivitātes

 150
 0
 0
 0
 0
 0
 1
 

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

 
Izstādes un ekspozīcijas

Izstādes muzejā pārskata periodā

 1
 1
 1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

 0

Ekspozīcijas muzejā

 1
 0
Infrastruktūra

Muzeja ēkas

 
 5000
 

Muzeja telpu izmantošana

 671
 
 
Konferences, semināri
Izstādes pārdošanas
Nosaukums ReģionsVeidsObjektu skaitsIlgumsPārvietošanās Novērtējumi
Kultūras mantojums Vidzemes sirdī Vidzemekultūras pieminekļi62 d.Ar automašīnu Novērtējumi
No Vecpiebalgas līdz Ērgļiem Vidzemekultūras pieminekļi121 d.Ar automašīnu Novērtējumi