Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ainažu jūrskolas muzejs

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
 Valdemāra iela 47, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035
 Iveta Erdmane
 

Apraksts

 1969
 
1969.gads 21.jūlijs
 
Ainažu jūrskolas muzeja misija ir latviešu jūrābraukšanas idejas uzturēšana. Muzejs ar savu darbību atgādina plašai sabiedrībai par pirmo latviešu un igauņu jūrskolu, tās darbību, panākumiem un nozīmi, tā ceļot latvisko pašapziņu. Muzejs komplektē krājumu par jūrskolas darbību, buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē 19.gs. b. - 20.gs.sāk., Ainažu pilsētas vēsturi, veic tā pētniecību un popularizēšanu.
 
Ainažu jūrskolas muzejs, atbilstoši profilam, komplektē muzeja krājumu, veic tā uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu, veic muzeja krājuma priekšmetu esības pārbaudi, veic muzeja priekšmetu izdošanu, saņemšanu uz laiku (deponēšanu), zinātniski pētniecisko darbu, muzeja pamatekspozīciju un izstāžu iekārtošanas un papildināšanas darbu, sniedz konsultācijas par muzeja krājumu, realizē zinātniski izglītojošo darbu.

Mājas lapa

 
Mājas lapa sniedz vispārīgu ieskatu par Ainažu jūrskolu, tās darbību un buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē 19.gs. - 20.gs.sāk.
Muzeja aktualitātes tiek regulāri atjaunotas un papildinātas.
 2009
 Iveta Erdmane
 
Krievu valoda
Angļu valoda
 
Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
 

Muzeja reģistrācija

 6/1A4
 19.06.2015
 18.06.2020
 FAM

Padotība/ piederība

 Valsts, KM pārziņā
 Kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
No 1. maija līdz 30. septembrim muzejs atvērts no trešdienas līdz svētdienai 10.00 - 17.00; brīvdienas - pirmdiena, otrdiena.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Dokumentācija

Normatīvie akti

 
Ainažu jūrskolas muzejam ir šādas funkcijas:
1.komplektēt materiālus atbilstoši muzeja profilam;
2.nodrošināt kultūrvēsturiskā materiāla krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību;
3.veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību;
4.nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai;
5.uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.
 
 
Aktivitātes 2012.gadā

Plānotie pasākumi

 
Aktivitātes 2013.gadā

Plānotie pasākumi

 
Aktivitātes 2014.gadā

Plānotie pasākumi

 
Aktivitātes 2015.gadā

Plānotie pasākumi

 
Krājums

Krājums: pamatinformācija

 9824
 5522

Krājuma papildināšana

 0
 0

Krājuma saglabāšana

 73
 

Izņemšana no muzeja krājuma

 0
 0

Krājuma esības pārbaude

 665
 1

Datorizēta krājuma uzskaite

 2742
Krājuma izmantošana

Krājums: izmantošana