Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs

Pamatinformācija
Ēka Jelgavā, Filozofu ielā 3, kur savas dzīves pēdējos gadus dzīvojis latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns.

Kontaktinformācija

 
Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)
 Filozofu iela 3, Jelgava, LV-3001
 Maija Matisa
 

Apraksts

 1978
 
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN TIESISKAIS STATUSS
1.1. Jelgavas pilsētas IK lēmums Nr. 6 no 12.01.1966. par Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja izveidošanu/darbojās kā sabiedriskais muzejs/ Jelgavā,L.Paegles ielā 3.
1.2. Latvija PSR KM pavēle Nr.166 no 23.03.78. par Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja filiāles izveidošanu Ādolfa Alunāna memoriālajā mājā ( turpmāk Ā.Alunāna MM).
1.3. Ā.Alunāna MM adrese ir Filozofu iela 3, Jelgava, Latvijas Republika(ielas nosaukums atguvis agrāko nosaukumu).
1.3. Ā.Alunāna MM – filiāles vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no tā Ģ.Eliasa Jelgavas VMM direktore, tā amata pienākumi noteikti amata aprakstā.
1.4. Filiāles vadītājs ir muzejā darbojošos Krājuma komisijas un Zinātniskās padomes loceklis.
 
„Latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna piemiņas iemūžināšana, ar viņa vārdu saistot teātra pirmsākumus, teātra spēlēšanas tradīcijas, to turpinājumu Jelgavā un Jelgavas un Ozolnieku novadā tagad un nākotnē”.

 
2.2. Muzeja darbības virzieni
2.2.1. Komplektēt un uzturēt muzeja krājumu.
2.2.2. Nodrošināt muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību.
2.2.3. Pētīt Ādolfa Alunāna dzīvi un radošo darbību, latviešu teātra pirmsākumus un teātru darbību Jelgavā un Jelgavas un Ozolnieku novadā.
2.2.4. Organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par teātra vēsturi un novada kultūrvēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar māksliniekiem un ievērojamām personībām u.c.
2.2.5. Uzturēt valsts nozīmes kultūrvēsturisku pieminekli – māju, kurā savus pēdējos mūža gadus pavadījis Ā.Alunāns.

Mājas lapa

 2016
 Evija Elpere
 
Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

 8/1A4
 10.04.2015
 29.04.2020
 ĀAMM

Padotība/ piederība

 Pašvaldības
 
Latvijas Muzeju biedrība
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Pusdienas pārtraukums no 13:00 līdz 14:00
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Dokumentācija

Normatīvie akti

 
Muzeja darbības virzieni
1. Komplektēt un uzturēt muzeja krājumu.
2. Nodrošināt muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību.
3. Pētīt Ādolfa Alunāna dzīvi un radošo darbību, latviešu teātra pirmsākumus un teātru darbību Jelgavā un Jelgavas un Ozolnieku novadā.
4. Organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par teātra vēsturi un novada kultūrvēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar māksliniekiem un ievērojamām personībām u.c.
5. Uzturēt valsts nozīmes kultūrvēsturisku pieminekli – māju, kurā savus pēdējos mūža gadus pavadījis Ā.Alunāns.
 
Aktivitātes 2012.gadā

Plānotie pasākumi

 
Aktivitātes 2013.gadā

Plānotie pasākumi

 
Aktivitātes 2014.gadā

Plānotie pasākumi

 
Aktivitātes 2015.gadā

Plānotie pasākumi

 
Krājums

Krājums: pamatinformācija

 6777
 5499

Krājuma papildināšana

 73
 45
 

Krājuma saglabāšana

 61
 
 

Izņemšana no muzeja krājuma

 0
 0

Krājuma esības pārbaude

 1585
 4

Datorizēta krājuma uzskaite

 3428
 742
Krājuma izmantošana

Krājums: izmantošana

 1377

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

 1392
 1360
 

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

 45
 17
 

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

 0
 0

Deponējumi

 8
 8
 

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

 
Zinātniskā darbība

Muzeja pētnieciskais darbs

 1
 1
 

Krājuma zinātniskā inventarizācija

 1585
Komunikācija ar sabiedrību

Muzeja apmeklējums

 
 3038

Muzeja pieejamība

 254
 2574
 18

Muzeja izglītojošās aktivitātes

 32
 3
 13