Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Glūdas pagasta Nākotnes bērnu deju kolektīvs "Taurenītis"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> bērnu
 Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040
 Ilze Lomakina
 29377105

Kolektīva piederība

 2015
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Glūdas pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis” bērni sāk dejot jau no 1,5 gadu vecuma. Katrai vecuma grupai ir sava nodarbību satura programma. Sasniedzot 5, 6 gadu vecumu tiek veidots deju kolektīvs. Šis deju kolektīvs piedalās pagasta un novada rīkotajos pasākumos, tiek veidotas kopdejas ar VPDK „Nākotne”. Kopš 2015. gada septembra bērnu deju kolektīvs “Taurenītis” ir Nākotnes kultūras nama paspārnē.
 
1.Veidot prasmi ritmiski dejot latviešu tautas deju pamatkustības, latviešu tautas dejas.
2. Sekmēt nacionālās un valstiskās identitātes, ētisko vērtību apzināšanos.
 
Kolektīvs ir izdejojis daudz un dažādas dejas. Piedalījies Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas tautas deju kolektīvu „Pavasara sadancī”, kas notiek ik gadu, pagasta rīkotajos pasākumos – Latvijas dzimšanas dienas pasākumā, kur bez savām dejām, bērnu deju kolektīvs dejoja kopā ar Vidējās paaudzes deju kolektīvu „Nākotne”, esam iepriecinājuši pagasta iedzīvotājus pavasara koncertā k/n Nākotne, uzstājušies ģimenes dienas pasākumā, kā arī izlaidumā.
Esam tautas deju kolektīvs kuriem ir pašiem savi Zemgales novada tautas tērpi. Meitenēm un zēniem jau no bērnības jāmāca tautas tērpu valkāšanas kultūra un ļoti labi, ka to jau var darīt, apmeklējot bērnudārzu.
Visiem „Taurenīša” audzēkņiem ļoti patīk dejot, arī tie bērni ,kuri nedejo deju kolektīvā, uzstājas visos iestādes rīkotajos pasākumos.
 
Otrdienās un piektdienās no 15:00
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Bērnu
 Jauktie
 24
 
 
Ļoti enerģiski un dejotgriboši bērni.
Piedāvājums

Izrādes, koncerti

 
Aktivitātes 2018.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 
Aktivitātes 2017.gadā

Kolektīva aktivitātes