Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Glūdas pagasta bērnu folkloras kopa "Dzīpariņi"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis
 Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040
 Velta Leja
 28801113

Kolektīva piederība

 1980
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Skolotāja Lija Dvurečenska vadīja Baltās stundas/latviešu folkloras stundas/ Šķibes pamatskolā 80. gados. Folkloras kopa ,,Dzīpariņi’’skolotāju L.Dvurečenskas un Līgas Trepšas vadībā iesaistījās LU rīkotajā kustībā ,,Pulkā eimu, pulkā teku’’, piedalījās ar izcilām sekmēm stāstnieku konkursos,,Teci, teci valodiņa’’, kā arī skalu lecēju, dejotāju, rotaļnieku un dziedāšanas konkursos. Rīkoja gadskārtu svētkus Šķibes pamatskolas skolēniem, uzstājās ,,Nākotnes’’ kultūras nama koncertos.
Katru gadu folkloras kopa ,,Dzīpariņi’’ ņēma dalību PEPT Nacionālajos sarīkojumos Rīgā un Latvijas novados.Folkloras kopas,,Dzīpariņi’’ dalībnieki kopā ar Jelgavas novada bērnu folkloras kopām viesojās Starptautiskajos festivālos Rumānijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā. Folkloras kopa ,,Dzīpariņi’’ piedalījās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015. gadā. Piedalījās Šķibes pamatskolas 80.gadu jubilejas koncertā.
 
Iepazīstināt bērnus un jauniešus ar latviešu tradicionālo kultūru.
 
,,Dzīpariņi’’ dzied Zemgales novada dziesmas un apgūst PEPT koprepertuāru, iet rotaļās, apgūst tautas instrumentu –kokles, stabules, vijoles spēles pamatus. Gatavojas gadskārtu svētkiem, piedalās Šķibes pamatskolas un Nākotnes kultūras nama sarīkojumos.
 
Otrdienās no pulkst.13.00-17.00
Piedalās bērnu un jauniešu tradicionālās kultūras programmas ,,Pulkā eimu, pulkā teku’’ Zemgales novada un nacionālajos sarīkojumos un konkuros, svētku koncertos Šķibes pamatskolā un ,,Nākotnes ‘’ kultūras namā, kā arī viesojas Jelgavas novada kaimiņu pagastos.
Piedalās projektā ,,Bramberģes danči’’ .
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 Bērnu
 Jauktie
 15
 
 
Folkloras kolektīvs aktīvi piedalās pagasta, novada pasākumos. Tiek aicināts uz Igaunijas festivāliem
Piedāvājums

Izrādes, koncerti

 
Aktivitātes 2017.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
 
Atzinības

Iegūtās atzinības