Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Gaujienas tautas nama kamerkoris

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Koris >> jauktais
 Pilskalni, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339
 Sarmīte Varta
 Laima Poševa
 64381600

Kolektīva piederība

 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
2003.gadā notika kora atjaunošana. Pēc senioru kora tika izveidots jauktais koris „Gaujiena”. Diriģēšanu uzņēmās Sarmīte Varta. Korī dzied dalībnieki no Gaujienas, Virešiem, Vidagas, Palsmanes un Zvārtavas. Kora repertuārs ir ļoti dažāds – garīgā rakstura dziesmas, latviešu un citu tautu tautas dziesmas, mūsdienu komponistu sacerējumi, pasaules mēroga hitu kora versijas. 2004.gadā par koncertmeisteri sāka darboties Dace Purvlīce, kura ar lielu atbildības sajūtu strādāja pie mākslinieciskā snieguma kvalitātes un dažādoja kora repertuāru.
Jauktais koris "Gaujiena" pārstāv mūsu mazo pagastu dažāda mēroga pasākumos. Ar koncertiem pabūts Rīgā, Jaunpilī, Grenctālē, Inčukalnā, Tilžā, Cesvainē, Palsmanē, Cēsīs, Ogrē, Smiltenē un daudzās citās vietās, arī Igaunijā.
2004.gadā koris piedalījās „Melngaiļa mūzikas svētkos” Vidrižu pagasta „Melngaiļos”. Neaizmirstami ir 2006. un 2007.gada Ogres Operas mūzikas svētki, kuros mūsu kora dalībnieki dziedāja kopā ar izcilajiem operas solistiem. Viens no spilgtākajiem braucieniem bija 2007.g. maijā uz Aglonu un Daugavpili. 2008.gada maijā koris Gaujienā sniedza izcilu koncertu, iezīmējot pirmos piecus gadus. 2013.gadā, jau mazākā sastāvā, nosvin kora 10 gadu jubileju. Katru gadu maijā koris sniedz apjomīgus sezonas atskaites koncertus, kuros pieaicina arī citus māksliniekus programmu dažādošanai. Vislielāko gandarījumu sniedz koncerti, kuri tiek sniegti dažādās Latvijas baznīcās – Elejā, Cēsīs, Palsmanē, Smiltenē, Mikužu saieta namā un Gaujienas draudzes dievkalpojumos, kuri notika O.Vācieša Gaujienas vidusskolā.
Laika gaitā ir nostabilizājies kora sastāvs. Skaitliski tas ir neliels -15 dziedātāji un diriģente Sarmīte Varta. Šajā sezonā koris ir sniedzis Ziemassvētku koncertu Gaujienas vidusskolā un pašlaik strādā pie jaunas programmas pavasara sezonai, kura ir iecerēta parādīt Gaujienā, Vijciemā, Vaidavā un Rīgā.


 
Lai nezūd dziedātprieks
 
SVĒTDIENĀS NO 11:00-15:00
 
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Pieaugušo
 Jauktie
 15
 
 
Kolektīvs aktīvi piedāla Apes novada un pagasta pasākumos. Aktīvi koncertus sniedz dažādos draudzes dievkalpojumos un pasākumos, koncertē ārpus sava novada.
Piedāvājums

Izrādes, koncerti

 
Aktivitātes 2013.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
Aktivitātes 2014.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2015.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2016.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 

Kolektīva ikgadējās aktivitātes

 
Aktivitātes 2018.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Atzinības

Iegūtās atzinības