Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

E.Veizāna MDS hip-hop grupa Baldonē

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā deja >> ritma dejas
 Pārupes iela 3, Baldone, Baldones nov., LV-2125
 Lilija Kolosa
 Inta Vidže
 29151386

Kolektīva piederība

 2000
 Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcijas pārziņā

Kolektīva raksturojums

 
Sagatavot dejotāju darbībai dažādu deju stilu un žanru improvizācijā un horeogrāfijā.
Attīstīt dejotājā spēju izmantot kustību kā daudznozīmīgu ekspresijas veidu..Attīstīt dejotājā spēju atlasīt horeogrāfisko materiālu, pamatojoties uz zināšanām par dažādiem deju stiliem un žanriem.
Pilnveidot dejotāja redzesloku, izpausmes līdzekļu un horeogrāfiskās valodas bagātību, sniedzot teorētiskas un praktiskas zināšanas dejas nozarē, improvizācijā, aktiera meistarības pamatos un dažādos mūsdienu deju žanros un tehnikās.
 
Jaunieši un bērni vecumā no 5 līdz 18 gadiem izmēģina jauno deju stilu Latvijā un aiziet.
Jaunieši piedalās nometnēs, sacensībās, konkursos, kā arī novada rīkotajos pasākumos.
 
Otrdienas
17:00 – 18:00 (children)
18:00 – 19:00 (adult)

Piektdienas
18:30 – 19:30 (children)
19:30 – 21:00 (adult)
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 Bērnu un jauniešu
 Meiteņu
 15
 
Aktivitātes 2015.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
 

Kolektīva ikgadējās aktivitātes

 
Aktivitātes 2016.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 

Kolektīva ikgadējās aktivitātes