Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ērgļu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Rūdolfs"

Pamatinformācija
Deju kolektīvs ERLA pirms gājiena Vērmaņparkā XXV Vispārējos latviešu dziesmu un XV Deju svēkos 2013. gada jūlijā

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> vidējās paaudzes
 Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840
 Antra Grinberga
 Sandra Avotiņa
 26528132

Kolektīva piederība

 1994
 Kultūras centra kolektīvs
 Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

 
Vidējās paaudzes deju kolektīvā "Rūdolfs " dejo daudzi dejotāji no jauniešu kolektīva "Rūdis", kuri jau sasnieguši vidējo vecumu. Kolektīvs ir draudzīgs, saliedēts, ar savām tradīcijām, kopīgu svētku svinēšanu. Bieži mēģinājumus kopā ar vecākiem apmeklē arī viņu bērni. Vadītāja iestudē kopīgas dejas vecākiem ar bērniem. Katru pavasari tiek rīkots nozīmīgs pasākums - jaunrades deju konkurss "Jautrā pastaliņa", kad sabrauc dejotāji no dažādā Latvijas malām.
 
Kolektīva misija ir kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību apguve un kopšana: tautas deju, tautas tērpu valkāšanas tradīciju, latviešu svētku un godu apzināšana, popularizēšana un kopšana. Aktīva un lietderīga brīvā laika pavadīšana.
 
Dejotāji, ar saviem priekšnesumiem kuplina saieta nama pasākumus. Bieži viesojas pie draugiem citos novados, kā arī viesojas pie dejotājiem Igaunijā un uzņem ārzemju viesus savās mājās. Daži dejotāji pāri piebiedrojas dejotāju grupai, kas brauc uz Eiropiādi. Ar labiem panākumiem kolektīvs piedalās deju skatēs.

 
Piektdienās
 
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 
 Vidējās paaudzes
 Jauktie
 18
 
Piedāvājums

Izrādes, koncerti

 
Aktivitātes 2017.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
Atzinības

Iegūtās atzinības