Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ērgļu saieta nama tautas mūzikas kopa "Pulgosnieši"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis
 Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840
 Vineta Dāve
 Sandra Avotiņa
 26528132

Kolektīva piederība

 1995
 Kultūras centra kolektīvs
 Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

 
Tautas mūzikas kopā "Pulgosnieši" dzied cienījama vecuma kundzes un kungi, kurus dziesma ir vadījusi cauri visam mūžam. Dziesmu pavadījumam izmanto akordeonu un dažādus tautas mūzikas instrumentus. "Pulgosniešu" repertuārā ietilpst gan Ērgļos, gan citos Latvijas novados pierakstītas tautas dziesmas.
 
Tautas mūzikas kopas uzdevums ir popularizēt Vidzemes un Ērgļu novadam raksturīgo folkloru, gadskārtu ierašu svētkus , latviešu godus. Iepazīstināt ar tiem novada ļaudis un klausītājus visā Latvijā.
 
"Pulgosnieši "piedalās dažādos pagasta un novada sarīkojumos. Iepazīstina un iesaista skatītājus gadskārtu tradīciju apguvē. Viņi neiztrūkstoši dalībnieki ir Ziemassvētku, Lieldienu, Līgo svētku pasākumos, gadatirgos u.c. Dziedātāji viesojas citos novados, sekmīgi piedalās skatēs.
 
Trešdienās un piektdienās
 
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Senioru
 Jauktie
 16
 
Piedāvājums

Izrādes, koncerti

 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 

Attēli

Video

Skaņas dati