Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ērgļu saieta nama mūzikas teorijas studija

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā mūzika >> vokālā
 Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840
 Virdžīnija Burova
 Sandra Avotiņa
 26528132

Kolektīva piederība

 1984
 Kultūras centra kolektīvs
 Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

 
Mūzikas studiju galvenokārt apmeklē bērni, kuri vēlas iemācīties dziedāt, spēlēt klavieres, komponēt, improvizēt. Pedagoģe ar ilggadēju pieredzi strādā ar katru audzēkni individuāli, pēc tieši viņam izstrādātas programmas
 
Attīstīt muzikālās prasmes, uzlabot muzikālo dzirdi, apgūt mūzikas teoriju, solfedžo, harmoniju, kompozīciju. Mūz. pedagoģe palīdz sekmīgi sagatavoties iestājai mūzikas vidusskolā un konservatorijā. Pēc vecāku vēlēšanās, tiek piedāvātas nodarbības ar terapeitisku ievirzi.
 
Pēc bērnu un viņu vecāku vēlmēm tiek izstrādāta programma, pēc kuras vadās pedagoģe individuālās nodarbībās ar bērnu. Dažreiz audzēkņi savas klavierspēles vai dziedāšanas prasmes parāda arī saieta nama rīkotajos pasākumos.
 
Ceturtdienās
 
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Bērnu
 Jauktie
 10
 

Video

Skaņas dati