Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ērgļu saieta nama bērnu vokālais ansamblis "Ķipari"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> bērnu
 Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840
 Ieva Vilnīte
 Sandra Avotiņa
 26528132

Kolektīva piederība

 2005
 Kultūras centra kolektīvs
 Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

 
Bērnu vokālajā ansamblī darbojas bērni no 3-6 gadiem. Galvenokārt tie ir bērnudārza bērni. Caur spēlēm un rotaļām mazie ķipari tiek ievadīti mūzikas pasaulē. Katra nodarbība sniedz gandarījumu gan bērniem, gan viņu skolotājai Ievai Vilnītei.
 
Vokālā ansambļa uzdevums ir veidot bērniem muzikālo dzirdi, attīstīt viņu muzikālās spējas un dotumus. Mācēt uzturēt draudzīgas savstarpējās attiecības kolektīvā.
 
Bērnu vokālais ansamblis piedalās saieta nama rīkotajos pasākumos. Neiztrūkstoši dalībnieki viņi ir gan Ziemassvētku , gan Lieldienu pasākumos, Gan Bērnības un Novada svētkos. Ar saviem priekšnesumiem bērni ciemojas pansionātos un tuvākajos pagastos.
 
Pirmdienās
 
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Bērnu
 Jauktie
 39
 
Piedāvājums

Izrādes, koncerti