Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ērgļu saieta nama bērnu deju kolektīvs "Pienenīte"

Pamatinformācija
Bērnu deju kolektīvs Pienenīte deju koncertā Vecpiebalgā 2014. gadā

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> bērnu
 Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840
 Antra Grinberga
 Sandra Avotiņa
 26528132

Kolektīva piederība

 2001
 Kultūras centra kolektīvs
 Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

 
Bērnu deju kolektīvā "Pienenīte" darbojas no 3-6 gadus veci bērni, kurus to vadītāja, ar pacietību un iejūtību, māca apgūt pirmos deju soļus un mācīt ritma izjūtu. Vēlāk mazie dejotāji, jau apguvuši pamatiemaņas, visi iekļaujas 1. klašu deju kolektīvā.
 
Radīt bērniem mīlestību uz deju, mācīt mazajiem ritma izjūtu, veidot stāju, audzināt apgūt labestīgas savstarpējās attiecības kolektīvā, kuplināt saieta nama pasākumus ar priekšnesumiem.
 
Mazie dejotāji piedalās saieta nama un bērnudārza organizētajos pasākumos. Neiztrūkstoša viņu dalība ir Ziemassvētkos, Lieldienās, Bērnības svētkos, Ērgļu novada svētkos.
 
Otrdienās un ceturtdienās
 
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Bērnu
 Jauktie
 18