Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Dundagas Kultūras pils vokālais ansamblis "Sendienas"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> senioru
Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> jauktais
 Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
 Sandra Cirvele
 Smaida Šnikvalde
 25425751 ;  22021270

Kolektīva piederība

 2003
 Kultūras centra kolektīvs
 Dundagas novada pašvaldība

Kolektīva raksturojums

 
Kolektīvs izveidojies no baznīcas kora. Dziedātāji ne vienmēr spējuši visi atnākt uz mēģinājumu. Laika gaitā apvienojās neliela cilvēku kopa, kuriem dziedāšana bija sirds lieta. Tā izveidojies ansamblis "Sendienas", kurš ar šadu nosaukumu darbojas jau 10 gadus.
 
Uzturēt dzīvu dziedāšanas tradīcijas, celt saulītē sen aizmirstas dziesmas, kā arī dot iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
 
Kolektīvā darbojas dziedāšanas entuziasti, kam dziedāšana tik tiešām ir sirds lieta. Aktīvi piedalās novada rīkotajos pasākumos. Četras reizes gadā Dundagas novadā notiek pensionāru kluba "Sendienas" tikšanās, kur aktīvu dalību ņem arī vokālais ansamblis "Sendienas" ar savām dziesmām. Savā repertuārā pārsvarā iekļauj senas, mīļas, bet jau aizmirstas dziesmas.
 
Maija ielā 4-2
Katru otrdienu no 18.00-20.00

Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Senioru
 Jauktie
 8
 
Aktivitātes 2013.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
Aktivitātes 2015.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2016.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2017.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2018.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Atzinības

Iegūtās atzinības