Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Dundagas jauktais koris

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Koris >> jauktais
 Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
 Dace Šmite
 26190435

Kolektīva piederība

 1869
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Dundagas jauktais koris ir viens no vecākajiem koriem Latvijā . Dundagas pusē pirmie kora mēģinājumi notika 1869. gada rudenī Kubeles skolā. Kora dibinātājs- Gustavs Traubergs. Tas bija laiks, kad nesen Latvijā bija sācies latviešu koru dibināšanas vilnis.
 
Uzturēt un saglabāt kora dziedāšanas tradīcijas Dundagas novadā, piedalīties Dundagas novada un Latvijas Valsts kultūras pasākumos.
 

Dundagas jauktais koris piedalās visos novada rīkotajos pasākumos, kā arī sniedz koncertus Dundagas un Ģipkas baznīcās. Koris katru gadu piedalās skatēs, kā arī ar savām balsīm kuplinājuši Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkus. Savu dziedātprasmi ir rādījuši ne tikai Latvijā, bet arī Zviedrijā.
 

Dundagas jauktā kora mēģinājumi notiek Dundagas pilī pirmdienās plkst. 18.00. Pēc vajadzības tiek strādāts ar atsevišķām balss grupām.
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 
 Pieaugušo
 Jauktie
 28
 
Aktivitātes 2013.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2014.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2015.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2016.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2017.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2018.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Atzinības

Iegūtās atzinības