Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Dagdas novada folkloras kopa "Olūteņi"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis
 Alejas iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV-5674
 Inta Viļuma
 26123157

Kolektīva piederība

 1996
 Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcijas pārziņā
 Dagdas novada dome

Kolektīva raksturojums

 
Folkloras kopa “Olūteņi” sevi pieteica 1996. gada Ziemassvētkos, kad neliela entuziastu grupa, pēc Andrupenes draudzē savāktā folkloras materiāla, izveidoja pirmo programmu, kuru piedāvāja plašākai sabiedrībai.
Kopš pašas dibināšanas folkloras kopu „Olūteņi” vada Inta Viļuma.
 
Izzināt un popularizēt novada tradicionālās kultūras mantojumu, rosināt skolu jaunatni un iedzīvotājus dot savu ieguldījumu novada nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanā.
 
Darbības pamatā ir tautas tradīciju izzināšana, apgūšana un tālāka popularizēšana. Kopas dalībnieki vāc Dagdas novada folkloras materiālus, kurus izmanto savās programmās. Atseviškos gadījumos tiek izmontoti arī citu Latvijas novadu folkloras materiāli. Ļoti plašs un daudzveidīgs ir arī priekšnesumu tematiskais apjoms - gadskārtu ieražu, ģimeņu godu, mitoloģiskās, bāreņu, karavīru, darba, sadzīves un citu tematu dziesmas. Plaši tiek pētītas maskošanās tradīcijas. Kopas dalībnieki uzstāšanās reizēs labprāt iesaista kopīgā darbībā arī klausītājus.
 
Pirmdienās, plkst.20.00 Dagdas novada Folkloras centra telpās.
 
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 Pieaugušo
 Jauktie
 15
 
Piedāvājums

Izrādes, koncerti

 
Atzinības

Iegūtās atzinības