Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Cīravas kultūras nama sieviešu senioru vokālais ansamblis

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> senioru
Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> sieviešu
 Tautas nams, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453
 Lāsma Jūrmale
 Lāsma Jūrmale
 26529933

Kolektīva piederība

 1997
 Kultūras centra kolektīvs
 Aizputes novada domes Cīravas pagasta pārvaldes Kultūras nams

Kolektīva raksturojums

 
Kolektīvs dibināts 1997.gada nogalē, kad senioru kopas aktīvākām dalībniecēm radās ideja sagatavot priekšnesumus Ziemassvētku koncertam. Tā kolektīvs darbojas līdz šim brīdim bez pārtraukuma. Kolektīva vadītāja Lāsma Jūrmale
 
Saglabāt, rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību vokālo ansambļu nozares popularizēšanā. Iesaistīt seniorus novada kultūras dzīvē.
 
I pakāpes diploms Liepājas reģiona vokālo ansambļu skatē 01.03.2015.

AKTIVITĀTES 2015
1. Dalība Liepājas reģiona vokālo ansambļu skatē 01.03.2015.
2. Kurzemes novada senioru ansambļu koncerts Durbē 06.04.2015.
3. Aizputes novada pašdarbības kolektīvu koncerts Kazdangas KC 08.05.2015.
4. Kurzemes novada senioru ansambļu sadziedāšanās pasākums Liepājā, koncertestrādē „Pūt, vējiņi!” – 16.06.2015.
5. Dalība Liepājas senioru ansambļa „Dzirkstele” jubilejas pasākumā 25.07.2015.
6. Dalība Snēpeles senioru ansambļa „Atvasara” jubilejas koncertā 17.10.2015.
7. Dalība 18.novembra pasākuma koncertā Cīravas kultūras namā 20.11.2015.
8. Kurzemes novada senioru sadziedāšanās Liepājas latviešu biedrības namā 15.12.2015.
 
Otrdienās plkst.16.00 - 18.00 Cīravas kultūras namā vai pagasta pārvaldes mazajā zālē
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 Senioru
 Sieviešu
 8
 
 
Kolektīvs aktīvi iesaistās Cīravas pagasta aktivitātēs, regulāri piedaloties dažādos pasākumos. 2015.gadā piedalījies 25.marta atceres pasākumā, 18.11. Valsts svētku pasākumā, pagasta svētku koncertos, senioru Ziemassvētku pasākumā. Ar saviem priekšnesumiem papildinājis Aizputes novada mākslinieciskās pašdarbības sezonas noslēguma koncerta programmu. Regulāri kolektīvs ar koncertu iepriecina pansionāta "Rokaiži" iemītniekus.
Divas reizes gadā kolektīvs katru gadu piedalās Kurzemes novada sadziedāšanās koncertā Liepājā Latviešu biedrības namā (jūnijā - Ielīgošanas pasākums, decembrī - ZIemassvētku ieskaņas pasākums).
Piedāvājums

Izrādes, koncerti

 
Aktivitātes 2016.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 

Video

Skaņas dati