Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Birzgales tautas nama pūtēju orķestris "Birzgale"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Pūtēju orķestris
 Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033
 Laimonis Paukšte
 Rita Reinsone
 29424612

Kolektīva piederība

 1981
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Pūtēju orķestris ,,Birzgale'', par savas pastāvēšanas atskaites punktu sauc 1981.g./1982.g. sezonu, kad Birzgalē pēc ilgāka pārtraukuma atkal vīri ņēma rokās pūšamos instrumentus un pulcējās vakaros tautas namā, lai kopīgi muzicētu diriģenta Daina Saliņa vadībā. Kopš 1987.gada pūtēju orķestri vada diriģents Laimonis Paukšte. Viņa vadībā izaugušas, jau vairākas jauno mūziķu paaudzes. Pēdējos 20 gadus galvenā,,dalībnieku kalve'' ir Birzgales Mūzikas skola. Pūtēju orķestris ,,Birzgale'' ir daudz koncertējošs kolektīvs, kas piedalās gan sava pagasta un novada kultūras dzīves kuplināšanā, gan ārpus tās. Piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos kopš 1993.gada.
Pūtēju orķestra repertuārā ir visdažādākā žanra mūzika.
 
Kolektīvs darbojas vēl šobrīd. Aktīvi piedalās pagasta, novada un valsts mērogā organizētajos pasākumos. Kopš dibināšanas ir piedalījies visos Dziesmu un deju svētkos.
 
Sestdienās: 11:00-14:00
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 
 Bērnu un jauniešu
 Jauktie
 26
 
 
Kolektīvs piedalījies visos pagasta, novada un valsts mērogā organizētajos pasākumos.
Aktivitātes 2011.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2013.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2014.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
 
Aktivitātes 2015.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
 
Aktivitātes 2016.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 
 
 
Aktivitātes 2017.gadā

Kolektīva aktivitātes