Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Birzgales tautas nama dāmu deju kolektīvs "Visma"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā deja >> ritma dejas
 Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033
 Mārīte Petrovska
 Rita Reinsone
 29424612

Kolektīva piederība

 2008
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Dāmu deju kolektīvs „Visma” veiksmīgi darbojas jau 6-to sezonu. Kolektīva vadītāja kopš pašas kolektīva dibināšanas dienas ir Mārīte Petrovska. Mēģinājuma sākums ir veltīts vispusējai ķermeņa iesildīšanai, kur daži stiepšanās vingrinājumi notiek arī uz grīdas. Treniņstundas nobeigumā tiek atkārtotas un no jauna mācītas dažādas soļu un kustību kombinācijas. Pēc treniņstundas tiek mācītas jaunas dejas un atkārtotas jau iemācītās. Repertuāru kolektīvam izvēlas pašas dalībnieces, ar idejām griežoties pie vadītājas, tā pakāpeniski topot jaunām horeogrāfijām. Deju horeogrāfijas kolektīvam parasti veido pati vadītāja.
Var meklēt daudz un dažādas sakarības, taču patiesībā savu nosaukumu kolektīvs ieguva no katras dalībnieces vārda pirmā burta, saliekot tos vienkopus. Jau pats nosaukums apliecina katras dalībnieces piederību un nozīmīgumu šajā kolektīvā, jo, katru par sevi atšķirīgu, visas kolektīva meitenes vieno mīlestība uz deju.
Kolektīvam „Visma” ir daudz labu draugu kolektīvu visās Latvijas malās. Dalībniecēm patīk gan pašām ciemoties, gan uzņemt ciemiņus savās mājās. „Vismas” atraktivitāte un dzirkstelīgais dzīvesprieks ir redzams ikvienā dejas solī, kur pat katra kļūme ir nepamanāma neatvairāmo „Vismas” dalībnieču kustībās un apburošajos smaidos.
 
Kolektīva darbības mērķis: caur kustību radīt prieku sev un citiem.
Uzdevumi: 1.Organizēt mēģinājumus un to grūtības pakāpi atbilstoši dāmu vecumam. 2.Piedalīties dažādos pagasta, novada un izbraukuma koncertos.
3. Radīt un saglabāt kolektīvā pozitīvu gaisotni.
4. Piesaistīt jaunas dejotājas.
5. Piemeklēt atbilstošu repertuāru.
6. Veidot jaunrades dejas speciāli kolektīvam "Visma"
Kolektīva prioritāte: vecumam nav robežu! Galvenais - vēlēšanās dejot !
 
Trešdienās: 19:00-21:00
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Pieaugušo
 Sieviešu
 12
 
Aktivitātes 2011.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
Aktivitātes 2012.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2013.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2014.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2015.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2016.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 
 
Aktivitātes 2017.gadā

Kolektīva aktivitātes