Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis ''Naktsvijole''

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> sieviešu
 Dārza iela 25, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576
 Daiga Griestiņa
 Anna Kriviša
 27872031 ;  26333506

Kolektīva piederība

 1997
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Sieviešu vokālajā ansamblī ''Naktsvijole'' darbojas vidējās paaudzes sievietes. Vokālais ansamblis ir piedalījies starpnovadu skatē Gulbenē, Krišjāņu pagasta svētku koncertā, Vokālo ansambļu sadziedāšanās koncertā Naudaskalna TN, Briežuciema TN Vīriešu dienas koncertā, arī pagasta rīkotajos kultūras pasākumos: dzejnieces Broņislavas Maruževas piemiņai veltītajā koncertā, pagasta svētku koncertā, pasākumā ''Dziesma Bērzpilij''', Valsts svētku sarīkojumā'.
 
Bērzpils vidusskolas dziedāšanas kabinetā un Bērzpils saieta namā
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 Vidējās paaudzes
 Sieviešu
 8
 
Atzinības

Iegūtās atzinības