Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis ''Naktsvijole''

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> sieviešu
 Dārza iela 25, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576
 Daiga Griestiņa
 Anna Kriviša
 27872031 ;  26333506

Kolektīva piederība

 1997
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Sieviešu vokālajā ansamblī ''Naktsvijole'' darbojas vidējās paaudzes sievietes. Piedalījies Starpnovadu vokālo ansambļu skatē Rugājos -II pakāpe. Starpnovadu dramatisko kolektīvu saiets Bērzpilī ''Joku bānītis iebrauc Bērzpilī'';Tradīciju pasākumā Līgo- Bērzpils pagasta centrā
Pasākumā ''Dziesma Bērzpilij'';Pasākumā ''Satiec dziesmu Krišjāņos'' Krišjāņu TN;Valsts svētku pasākumā Bērzpilī; Gada noslēguma pasākumā Bērzpilī.
 
Bērzpils vidusskolas dziedāšanas kabinetā un Bērzpils saieta namā
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 Pieaugušo
 Sieviešu
 8
 
Atzinības

Iegūtās atzinības