Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Bērzpils pagasta fokloras kopa "Saivenis"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis
 Dārza iela 25, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576
 Jānis Trūps
 Anna Kriviša
 27872031

Kolektīva piederība

 1997
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Folkloras kopā ''Saivenis''' dzied gan vidējās, gan vecākās paaudzes sievas. Repertuārā latviešu un latgaliešu tautas dziesmas, arī ziņģes. Dziedātājas piedalījušās Novadu dienās Rīgā- Brivdabas muzeja- Latgales sētā. Kolektīvs piedalījies etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu sadziedāšanās svētkos Tilžā. Piedalījies pagasta rīkotajos pasākumos: dzejnieces Broņislavas Martuževas piemiņai veltītājā koncertā, starpnovadu dramatisko kolektīvu saietā ''Joku bānītis iebrauc Bērzpilī'', Bērzpils pagasta svētku koncertā, Uzņēmēju dienas ietvaros-koncertē uzņēmējiem, Starptautiskā turisma dienas ietvaros koncertē Bērzpilī, Solas kalnā, Latvijas valsts dzimšanas dienas sarīkojumā, gada noslēguma koncertā. 2016.gadā kolektīvu vadīja Liāna Kubaka, vēlāk- Jānis Trūps
 
Bērzpils saieta namā
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 Pieaugušo
 Jauktie
 11
 
Atzinības

Iegūtās atzinības