Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Bērzpils pagasta fokloras kopa "Saivenis"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis
 Dārza iela 25, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576
 Daiga Griestiņa
 Anna Kriviša
 27872031

Kolektīva piederība

 1997
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Folkloras kopā ''Saivenis''' dzied gan vidējās, gan vecākās paaudzes sievas. Repertuārā latviešu un latgaliešu tautas dziesmas, arī ziņģes. Ir piedalījies Starpnovadu folkloras kopu un etnografisko ansambļu skatē starptautiskajam folkloras festivālam ''Baltica- 2018''-I pakāpe
''Vasaras saulgrieži Latvijas novados'' Dagdā ; Ieskandināja tirgus aktivitātes Bērzpils pagasta svētkos;Tradīciju pasākumā Līgo- Bērzpils pagasta centrā;Valsts svētku pasākumā Bērzpilī; Andrejdienas ieskaņas koncertā Dricānu KN; Gada noslēguma pasākumā Bērzpilī.

 
Bērzpils saieta namā
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 Pieaugušo
 Sieviešu
 13
 
Atzinības

Iegūtās atzinības