Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Balvu pagasta Tautas nama vokālais ansamblis "Malduguns"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> jauktais
 Saulstari, Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561
 Gunta Ripa
 Aina Biseniece
 26607937

Kolektīva piederība

 2001
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Balvu pagasta tautas namā darbojas jauktais vokālais ansamblis ”Malduguns”, kurš savu darbību 2001. gadā uzsāka kā sieviešu vokālais ansamblis. Nedaudz vēlāk pievienojās arī vīri un tika izveidots jauktais vokālais ansamblis, kuru šos desmit gadus vada Gunta Ripa, koncertmeistars – Ģirts Ripa Ansambļa dziedātās dziesmas skan ne tikai savā pagastā , bet arī citos pagastos un novados. Katru gadu ansamblis aizstāv sava pagasta godu skatēs, kurās uzrāda labus rezultātus.
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Visu vecumu
 Jauktie
 14
 
Atzinības

Iegūtās atzinības