Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Balvu Kultūras un atpūtas centra vidējās paaudzes deju kopa "Nebēda"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> vidējās paaudzes
 Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 Agris Veismanis
 
 26433153

Kolektīva piederība

 1994
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Deju kopa „NEBĒDA” – Balvu Kultūras un atpūtas centra vidējās paaudzes deju kolektīvs, kuru kopš 2004.gada vada AGRIS VEISMANIS. Nebēdājies! – tāds ir kolektīva moto, kurš atspoguļojas arī kolektīva nosaukumā. Kolektīvā dejo 12 pāri, tostarp vairākas ģimenes.
Deju kolektīvs „Nebēda” darbojas kopš 1994.gada, bet izveidojies no jauniešu deju kolektīva un dažu dalībnieku dejotāju stāžs ir pāri 40 gadiem.
Deju kopa „Nebēda” piedalās Balvu novada un pilsētas pasākumos, regulāri ir Latvijas Vispārējo Dziesmu un deju svētku un vidējās paaudzes Deju svētku dalībnieki. 2008.gadā deju kopa „Nebēda” piedalījās XIV Deju svētku tautas tērpu finālskatē Rīgā ar Ziemeļlatgales 18.gadsimta beigu goda tērpiem.

Deju kolektīvs „Nebēda” daudz koncertē, viņiem ir draugu kolektīvi Koknesē „Liepavots”, Līgatnē „Zeperi”, Alūksnē „Jukums”, Valkā „Aija”. 2009.gadā deju kolektīvs „Nebēda” koncertēja Igaunijā, Pilvas Dziesmu un deju svētkos, 2010.gadā piedalījās 7.Vislatvijas vidējās paaudzes Deju svētkos Valmierā, koncertēja Alūksnē, Vīksnas pagastā, Viļakā, Balvu pansionātā Koncertējuši arī Somijā, Lieksā, Anglijā, „Straumēnos”, Grieķijā.
 
Aktivitātes 2016.gadā:
30.01. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nebēda” piedalās draugu koncertā „Svecainē svečosimies” Gulbenē pie kolektīva „Apinītis”
12.02. Piedalīšanās svinīgā sapulcē tautas mākslas kolektīvu vadītājiem
13.02. Piedalīšanās tematiskā atskaites koncertā „Esam vajadzīgi Balviem”
20.02. Deju kolektīvs „Nebēda” piedalās deju festivālā „Alūksnes ziema” Alūksnē
5.03. Vidējās paaudzes deju kopu tematisks koncerts „CIEMOS PIE DRAUGIEM”.
Piedalās: „Nebēda” (Balvi), „Apinītis” (Gulbene), „Jukums” (Alūksne), „Zeperi” (Līgatne), „Reizē” (Ludza), „Liepavots” (Koknese), „Rekavas Dzintars”.
19.03. Deju kopa „Nebēda” koncertē Rekavā – „Rekavas Dzintara” Acītes svētkos
9.04. Balvu, Rugāju un Viļakas deju skate. „Nebēdai”- Augstākā pakāpe.
27.05.
4.06. Deju kopa „Nebēda” koncertē Beļavā – XXIII Deju svētki „Tinot mūža rakstu”
Brīvdabas sezonas atklāšanas pasākums „Pasmaidi vasarai!” Piedalās „Balvu Vilciņš”, jauniešu vokālā studija, „Mazā Rika”, „Rika”, „Nebēda”, „Atvasara”
19.06. Vidējās paaudzes deju kopa „Nebēda” koncertē Vastselinā, Igaunijā. 40 min. koncerts kopā ar folkloras kopu „Rekavas Dzintars”
1.-3.07. 4.Starptautiskais tautu deju festivāls „Eima, eima!”
12.11. Sadraudzības koncerts „Rudens danči Lustūzī. Pa sauli, zem mēness.” Līgatnē kopā ar kolektīvu „Zeperi”.
26.11. Sadraudzības koncerts Koknesē kopā ar kolektīvu „Liepavots” – „Dejā jauni esam, gadus kā pērles nesam”. „Liepavotam” – 30.
17.12. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nebēda” koncertē Balvu pansionātā.
 
Ceturtdienās pulksten 19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā. sakarā ar ēkas Brīvības ielā 61 renovāciju no 2016.gada septembra mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienā no pulksten 19.00 Balvu muižā.
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 
 Vidējās paaudzes
 Jauktie
 28
 
Aktivitātes 2013.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2014.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 

Attēli

Video

Skaņas dati