Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Balvu Kultūras un atpūtas centra vājredzīgo dramatiskā kopa "Redzēt ar sirdi"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Amatierteātris >> amatierteātris
 Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 Vaira Resne
 28373122

Kolektīva piederība

 2009
 Kultūras centra kolektīvs
 Pašvaldības

Kolektīva raksturojums

 
Laikā no 2009.-2013.gadam Balvos realizējās Labklājības Ministrijas un Latvijas Neredzīgo biedrības īstenotais projekts „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem”. Šinī laikā ar Apes, Alūksnes, Gulbenes un bijušā Balvu rajona ļaudīm darbojās mūsu režisore Vaira Resne. Tika iestudēta literāri muzikāla kompozīcija „Redzēt ar sirdi” un uzvedums, kurā dalībnieki mācījās Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” stāstus.
 
Mazināt sociālās atstumtības grupas – cilvēku ar redzes traucējumiem – sociālo izolētību, sekmēt šīs mērķgrupas izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanu nākotnē.
Darbība:
Projekts beidzās, bet vēlme darboties neredzīgajiem cilvēkiem palika. Dramatisko kopu atbalstīja Kultūras un atpūtas centra direktore un 2016.gadā režisore Vaira Resne iestudēja literāro kompozīciju „Vārds”, kurā teksti ņemti no grāmatām „Mieram tuvu” un Selmas Lāgerlēvas grāmatas „Kristus leģendas”. Ar šo kompozīciju vājredzīgo dramatiskā kopa piedalījās Balvu novada dramatisko kolektīvu skatē un ieguva 1.pakāpi, bet 10.februārī startēs Latvijas mēroga skatē „Gada izrāde 2016”, kura notiks Alūksnē. Par skatuves noformējumu un muzikālo noformējumu rūpējas Astra Ločmele-Ambarova
 
AKTIVITĀTES 2017.GADĀ:
10.02.
Piedalās ar uzvedumu „Vārds” Alūksnē – skatē „Gada izrāde 2016”. Iekļuva 10 labāko republikas uzvedumu skaitā, kuri izvirzīti finālskatei Rīgā.
22.04.
Piedalās ar uzvedumu „Vārds” Rīgā, Dailes teātrī – finālskatē „Gada izrāde 2016”. Saņemts diploms par emocionāli iedarbīgu kamerizrādes iestudējumu.
7.09.
Piedalīšanās Starptautiskajā laikmetīgā teātra festivālā „Tālvils 2017”Valkā ar literāro uzvedumu „Vārds”.
14.10.
Piedalās pasākumā „Gorā”, Rēzeknē. Literāri muzikāls uzvedums „Katram ceļam sava sirds”. Režisorei Vairai Resnei 45 darba gadi.
 
Trešdienās no pulksten 11.00 Balvu muižā
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Pieaugušo
 Jauktie
 15
 
Atzinības

Iegūtās atzinības