Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru deju kopa "Luste"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> senioru
 Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 Inta Sleža
 
 26412639

Kolektīva piederība

 1982
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Senioru deju kopa „LUSTE” Balvu Kultūras un atpūtas centrā darbojas 34 gadu – kopš 1982.gada, kad, absolvējot Rīgas Kultūras koledžu un gatavojot savu diplomdarbu, kolektīvu izveidoja Maruta Žmuida.
Laikā no 1984.gada līdz 2010.gada augustam kopas vadītāja bija Valentīna Grahoļska, šobrīd Inta Sleža. Kolektīvā 25 dalībnieki.
Senioru deju kopa „Luste” piedalās Balvu novada un pilsētas pasākumos, regulāri ir Latvijas Vispārējo Dziesmu un deju svētku un Senioru Deju svētku dalībnieki.
Tradicionāli sarīkojumi, uz kuriem dodas deju kopa „Luste”, ir LUSTU salidojumi. Šajos sarīkojumos piedalās kolektīvi, kuru nosaukumā ir vārds „luste”. 2011.gadā „Lustu salidojums” tika organizēts Balvos.
Deju kopai „Luste” ir draugu kolektīvi Jēkabpilī „Krustpilietis”, Gulbenē – „Apinītis”, Saulkrastos – „Saulgrieži”, Jūrmalā – ‘Ābelīte’, Ķekavā –„Sidrabaine”.
Iepriekšējās sezonās kolektīvs koncertēja Salacgrīvā, Laubērē, Ogres novadā, Žīguru pagastā, Viļakas novadā, 11.Latgales Senioru Dziesmu un deju svētkos Rēzeknē. 2011.gada vasarā deju kopas „Luste” dalībnieki devās ceļojumā uz Austriju, 2012.gadā piedalījās 8.Lustu salidojumā Baldonē, Senioru Dziesmu un deju svētkos Rēzeknē, 2013.gadā Vispārējos dziesmu un deju svētkos Rīgā.
 
Aktivitātes 2016.gadā:
12.02. Piedalīšanās svinīgā sapulcē tautas mākslas kolektīvu vadītājiem
13.02. Piedalīšanās tematiskā atskaites koncertā „Esam vajadzīgi Balviem”
13.03. Senioru deju kopu kopmēģinājums. Piedalās „Luste”, „Apinītis” (Gulbene) Balvu KAC
2.04. Deju kopa „Luste” koncertē Ādažos. Senioru deju kolektīvs „Dēka” aicina uz sadraudzības saietu „Dēka pie Gaujas Ādažos”
9.04. Balvu, Rugāju un Viļakas deju skate. „Lustei”- Augstākā pakāpe
14.05. Senioru deju kopa „Luste” piedalās Latvijas senioru deju kolektīvu sadancī „Saivas jampadracis” Salacgrīvā
4.06. „Limbažu Deju nakts”. Piedalās deju kopa „Luste”
22.06. Deju kopa „Luste” koncertē Vectilžā
1.-3.07. 4.Starptautiskais tautu deju festivāls „Eima, eima!”
23.-24.07. Senioru deju kopa „Luste” piedalās 15.Starptautiskajā deju kolektīvu festivālā „Kam nav 100, tas var!” Cēsīs
15.10. Deju kopa „Luste” piedalās Zelta rudens sadancī Rīgā, „Ziemeļblāzmā”.
 
Trešdienās pulksten 19.30 Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Sakarā ar ēkas Brīvības ielā 61 renovāciju no 2016.gada septembra nodarbības notiek Balvu pamatskolā, trešdienās no pulksten 19.00.
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 
 Senioru
 Jauktie
 20
 
Aktivitātes 2013.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 

Video

Skaņas dati