Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru deju kopa "Luste"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> senioru
 Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 Inta Sleža
 26412639

Kolektīva raksturojums

 
Senioru deju kopa „LUSTE” Balvu Kultūras un atpūtas centrā darbojas 35 gadus – kopš 1982.gada, kad, absolvējot Rīgas Kultūras koledžu un gatavojot savu diplomdarbu, kolektīvu izveidoja Maruta Žmuida.
Laikā no 1984.gada līdz 2010.gada augustam kopas vadītāja bija Valentīna Grahoļska, šobrīd Inta Sleža. Kolektīvā 20 dalībnieki.
Senioru deju kopa „Luste” piedalās Balvu novada un pilsētas pasākumos, regulāri ir Latvijas Vispārējo Dziesmu un deju svētku un Senioru Deju svētku dalībnieki.
Tradicionāli sarīkojumi, uz kuriem dodas deju kopa „Luste”, ir LUSTU salidojumi. Šajos sarīkojumos piedalās kolektīvi, kuru nosaukumā ir vārds „luste”. 2011.gadā „Lustu salidojums” tika organizēts Balvos.
Deju kopai „Luste” ir draugu kolektīvi Jēkabpilī „Krustpilietis”, Gulbenē – „Apinītis”, Saulkrastos – „Saulgrieži”, Jūrmalā – ‘Ābelīte’, Ķekavā –„Sidrabaine”.
Iepriekšējās sezonās kolektīvs koncertēja Salacgrīvā, Laubērē, Ogres novadā, Žīguru pagastā, Viļakas novadā, 11.Latgales Senioru Dziesmu un deju svētkos Rēzeknē. 2011.gada vasarā deju kopas „Luste” dalībnieki devās ceļojumā uz Austriju, 2012.gadā piedalījās 8.Lustu salidojumā Baldonē, Senioru Dziesmu un deju svētkos Rēzeknē, 2013.gadā Vispārējos dziesmu un deju svētkos Rīgā.
 
AKTIVITĀTES 2017.GADĀ:
5.02.
„Lustes” apgūtā repertuāra pārbaude un slīpēšana kopā ar apriņķa deju kopu virsvadītāju Agri Veismani.
19.02.
Apriņķa vietējā deju skate Kubulu Kultūras namā.
3.03.
Tematisks deju kolektīvu koncerts „Prieku rodam DEJĀ”.
12.03.
Valsts deju skate Kubulu Kultūras namā. Augstākā pakāpe. 46,2 punkti. 12.-15. rezultāts valstī no 87 kolektīviem F grupā.
6.05.
Senioru deju kopa „Luste” piedalās festivālā „Saivas jampadracis” Salacgrīvā.
16.-19.06.
Senioru deju kopa „Luste” piedalās XXI Senioru Deju dienā „Četri vēji” Ventspilī.
5.08.
Piedalīšanās Aiņa Šaicāna piemiņas koncertā „Draugu tikšanās” Balvu parka estrādē.
21.10.
Pateicības pasākums Balvu Kultūras un atpūtas centra tautas mākslas kolektīvu dalībniekiem. Muzicē Ainārs Bumbieris.
4.11.
Sadancošanās Ogrē. Senioru deju kopas „Ogrēnietis” koncerts „Pa zaru zariem, pa lapu lapām”.
2.12.
35 darba gadu jubilejas koncerts „Tie esam mēs – LUSTE!” Kubulos.
 
Trešdienās 19.00 Balvu pamatskolā
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 
 Senioru
 Jauktie
 20
 
Aktivitātes 2013.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 

Video

Skaņas dati