Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Balvu Kultūras un atpūtas centra pirmskolas vecuma bērnu tautu deju kolektīvs "Balvu Vilciņš"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> bērnu
 Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 Zane Meiere
 
 26222123

Kolektīva piederība

 2010
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Dibināts 2010.gadā. Kopš 2014.gada septembra kolektīvs "Balvu Vilciņš" sastāv no 4 patstāvīgiem kolektīviem.
„Vilcēniņi” (2-3 gadi) – attīstošas kustību un deju nodarbības mazuļiem kopā ar kādu no vecākiem. Nodarbību laikā iesim rotaļās, mācīsimies latviešu rotaļdejas, spēlēsim spēles un caur stāstiem, pasakām un mūziku attīstīsim ritma izjūtu un koordināciju, trenēsim atmiņu un izturību.
• „Mini vilciņš” (3-4 gadi) – dejošanas nodarbības, kurās bērni tiks iepazīstināti ar bērnu rotaļdejām, apgūs vieglākos latviešu tautas dejas pamatsolīšus, treniņstundas laikā veidos stāju, attīstīstīs ritma izjūtu, spēlēs koordināciju, domāšanu un izturību attīstošas spēles.
• „Mazais vilciņš” (4-5 gadi) – tautisko deju nodarbības, kurās bērni pilnveidos savas ritmikas, izturības prasmes, papildinās latviešu tautas deju pamatsoļu prasmes, apgūs vecumam piemērotas latviešu tautas un skatuviskās dejas.
• „Lielais vilciņš” (1.-3.klase) – kolektīva vecākā grupiņa.
 
Bērnu deju kolektīvs Balvu Kultūras un atpūtas centrā dibināts 2010.gadā, un tajā dejo bērni vecumā no 3 – 10 gadiem. Kolektīva dejotāji regulāri piedalās iestādes, pilsētas un novada mēroga pasākumos, koncertos un festivālos, savas prasmes vecākiem atrāda atklātajās nodarbībās.
Visus vieno nosaukums, kolektīva logo, treniņtērpi, neizsīkstoša enerģija un izturība darbdienu vakarus pavadīt nodarbību zālē.
 
Aktivitātes 2016.gadā:
15.01. Barikāžu 25.gadadienas atceries pasākums „No dzirkstīm līdz ugunskuram”. Piedalās jauktais koris „Mirklis”, jauniešu deju kolektīvs „Cielaviņa”, bērnu tautu deju kolektīvs „Balvu Vilciņš”
12.02. Piedalīšanās svinīgā sapulcē tautas mākslas kolektīvu vadītājiem
13.02. Piedalīšanās tematiskā atskaites koncertā „Esam vajadzīgi Balviem”
27.03. Konkurss mazajiem vokālistiem „Cālis 2016”, Lieldienu pēcpusdiena „Oliņ` un Boliņ` iet uz skoliņ`”. Piedalās „Balvu Vilciņš”, „Terpsihora”.
4.05. Svinīgs sarīkojums „Dzīvojam šeit un tagad”. Piedalās bērnu un jauniešu tautas mākslas kolektīvi „Balvu Vilciņš”, „Notiņas”, jauniešu vokālā studija.
20.05. 2 „Balvu Vilciņš” grupas piedalās bērnu un jauniešu radošā festivālā Balvu parkā.
4.06. Brīvdabas sezonas atklāšanas pasākums „Pasmaidi vasarai!” Piedalās „Balvu Vilciņš”, jauniešu vokālā studija, „Mazā Rika”, „Rika”, „Nebēda”, „Atvasara”.
7.06. Bērnu tautu deju kolektīvs „Balvu Vilciņš” piedalās sarīkojumā „Vasaru sagaidot” Kubulu Kultūras namā
16.06. Jāņu dienas ielīgošana Balvu Sociālā servisa pagalmā. Piedalās bērnu deju kolektīvs „Balvu Vilciņš”.
7.11. Pieredzes apmaiņas brauciens. Koncerta „Zelta sietiņa zelta graudi” noskatīšanās, Motormuzeja apmeklējums Rīgā.
17.11. Svētku koncerts Balvu pansionātā. Piedalās 2 vecākās grupas.
20.11. Jaunu deju iestudēšana kopā ar horeogrāfu Ilmāru Dreli.
12.12. Kolektīva 4 grupu atklātais koncerts dejotāju ģimenēm un interesentiem Balvu pamatskolā
17.12. Koncerts Gulbenes Kultūras centrā. Piedalās 2 vecākās grupas.
25.12. Koncerts Kubulu Kultūras namā.
28.12. Bērnu eglītes sarīkojums „Mazās raganiņas burvestības” Balvu muižā.
 
Pirmdienās un ceturtdienās Balvu Kultūras un atpūtas centrā. No 2016.gada septembra sakarā ar ēkas Brīvības ielā renovāciju kolektīvu nodarbības notiek pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās Balvu pamatskolā.
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 
 Bērnu
 Jauktie
 75
 
Atzinības

Iegūtās atzinības