Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Balvu Kultūras un atpūtas centra Eiropas deju kopa "Atvasara"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā deja >> Eiropas dejas
 Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 Lūcija Jermacāne
 
 26527171

Kolektīva piederība

 2006
 Kultūras centra kolektīvs
 Pašvaldības

Kolektīva raksturojums

 
Eiropas senioru deju kopa „Atvasara” savu darbību uzsāka 2006. gada rudenī. Dejotājas ir piedalījušās daudzos pasākumos Balvos un Balvu novadā, Alūksnes, Gulbenes, Preiļu , Krāslavas , Ludzas, Rēzeknes, Valkas, Tukuma u.c. Latvijas novadu organizētajos senioru deju pasākumos. Kolektīva tradīcijas - sveikt dejotājas dzimšanas un vārda dienās ar skaistu dziesmu, labiem novēlējumiem un ziediem, ikgadējie braucieni uz Ziemassvētku koncertiem, ko organizē kāds no Latgales senioru deju kolektīviem. No 2010.gada "Atvasaras" dejotājas dodas koncertēt arī ārpus Latvijas. “Atvasara” ir dejojusi Vācijā (Badkriozingenā), Austrijā (Badgašteinā), Somijā (Tamperē), Polijā (Mikolajkos) un 2014.gada vasarā no 9. - 14.jūlijam piedalījās Slovākijā ELRO starptautiskajā folkloras un amatniecības festivālā Kežmerokā.
Neatkarīgi no vecuma visas dejotājas vieno dejotprieks un kopā būšana.
 
AKTIVITĀTES 2017.GADĀ:
28.01.
Eiropas deju kopai „Atvasara” – 10, vadītājai Lūcijai Jermacānei – 60. Eiropas deju kopu kopkoncerts „Ar deju pasaules ceļos”. Piedalās 4 viesu kolektīvi no Lazdukalna, Kubuliem, Preiļiem un Vārkavas.
3.03.
Tematisks deju kolektīvu koncerts „Prieku rodam DEJĀ”. Piedalās 8 KAC kolektīvi.
22.04.
Eiropas deju kopa „Atvasara” koncertē Preiļos. Preiļu KN senioru deju kopas „Brūklenājs” 15. dzimšanas dienas koncerts „Aprīlim, aprīlim pilieni nav kā līdz šim”.
7.05.
Eiropas deju kopa „Atvasara” piedalās pasākumā „Ābeļziedu baltumā” Vārkavā.
1.07.
XVI Latgales Dziesmu un deju festivāls „Latgale vieno” Līvānos, piedalās Eiropas deju kopa „Atvasara” un senioru koris „Pīlādzis”
5.08.
Piedalīšanās Aiņa Šaicāna piemiņas koncertā „Draugu tikšanās” Balvu parka estrādē
19.08.
Piedalīšanās koncertā Salaspilī, Botāniskajā dārzā. Senioru un līnijdeju kolektīvu festivāls „Dāliju liesmās”.
21.10.
Pateicības pasākums Balvu Kultūras un atpūtas centra tautas mākslas kolektīvu dalībniekiem. Muzicē Ainārs Bumbieris.
11.11.
Kubulu „Rūtām” – 10. Koncerts „Mārtiņrožu laiks”. Piedalās Eiropas deju kopa „Atvasara”.
25.11.
KAC deju kopu kopkoncerts „Es nopinu deju bizi” Balvos.
29.11.
Konference un koncerts Balvu novada represētajiem. Koncertā piedalās 2 solisti no „Notiņām”, Eiropas deju kopa „Atvasara”, senioru koris „Pīlādzis”.
2.12.
Sēlijas un Latgales senioru deju kopu Ziemassvētku sadancis „Skrien laiks, mēs viņam līdzi” Ilūkstē.
 
Pirmdienās no pulksten 18.00 Balvu muižā
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Senioru
 Sieviešu
 22
 
Aktivitātes 2017.gadā

Kolektīva aktivitātes