Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Balvu Kultūras un atpūtas centra Eiropas deju kopa "Atvasara"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā deja >> Eiropas dejas
 Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 Lūcija Jermacāne
 
 26527171

Kolektīva piederība

 2006
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Eiropas senioru deju kopa „Atvasara” savu darbību uzsāka 2006. gada rudenī. Dejotājas ir piedalījušās daudzos pasākumos Balvos un Balvu novadā, Alūksnes, Gulbenes, Preiļu , Krāslavas , Ludzas, Rēzeknes, Valkas, Tukuma u.c. Latvijas novadu organizētajos senioru deju pasākumos. Kolektīva tradīcijas - sveikt dejotājas dzimšanas un vārda dienās ar skaistu dziesmu, labiem novēlējumiem un ziediem, ikgadējie braucieni uz Ziemassvētku koncertiem, ko organizē kāds no Latgales senioru deju kolektīviem. No 2010.gada "Atvasaras" dejotājas dodas koncertēt arī ārpus Latvijas. “Atvasara” ir dejojusi Vācijā (Badkriozingenā), Austrijā (Badgašteinā), Somijā (Tamperē), Polijā (Mikolajkos) un 2014.gada vasarā no 9. - 14.jūlijam piedalījās Slovākijā ELRO starptautiskajā folkloras un amatniecības festivālā Kežmerokā.
Neatkarīgi no vecuma visas dejotājas vieno dejotprieks un kopā būšana.
 
Aktivitātes 2016.gadā:
23.01. Deju kopa „Atvasara” piedalās Rugāju novada Lazdukalna deju kopas „Tonuss” desmitgades koncertā
12.02. Piedalīšanās svinīgā sapulcē tautas mākslas kolektīvu vadītājiem
13.02. Piedalīšanās tematiskā atskaites koncertā „Esam vajadzīgi Balviem”
9.04. Deju kopa „Atvasara” koncertē Taurenē, Ogres novadā
17.04. Eiropas deju kopa „Atvasara” piedalās pasākumā „Tikšanās Marienburgā” Alūksnē
14.05. Eiropas deju kopa „Atvasara” piedalās senioru deju kopu sadancošanās „Ziedu ballē” Jēkabpilī
4.06. Brīvdabas sezonas atklāšanas pasākums „Pasmaidi vasarai!” Piedalās „Balvu Vilciņš”, jauniešu vokālā studija, „Mazā Rika”, „Rika”, „Nebēda”, „Atvasara”
9.07. Senioru Dziesmu un deju festivāls Aglonā. Piedalās Eiropas deju kopa „Atvasara” un senioru jauktais koris „”Pīlādzis”
16.07. „Vasariņas svētki” Gaujienā - piedalās Eiropas deju kopa „Atvasara”
No 7.08. Deju kopa „Atvasara” izbrauc uz Ungāriju - Budapešta, Balatona un Hevīza ezeri.
22.10. Eiropas deju kopa „Atvasara” piedalās Eiropas deju sadancī „Mārtiņrožu laiks” Kubulos
3.12. Eiropas deju kopu sadancis Ludzā – „Tā – pirmā deja”
 
Pirmdienās pulksten 18.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Sakarā ar ēkas brīvības ielā 61 renovāciju nodarbības ar 2016.gada septembri notiek Balvu muižā pirmdienās pulksten 18.00.
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Senioru
 Sieviešu
 23
 
Aktivitātes 2017.gadā

Kolektīva aktivitātes