Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopa "Rika"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> jauniešu
 Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 Agris Veismanis
 
 26433153

Kolektīva piederība

 2004
 Kultūras centra kolektīvs
 Pašvaldības

Kolektīva raksturojums

 
Jauniešu deju kolektīva pirmsākumi Balvos un Balvu rajona Kultūras namā rodami jau 21.gadsimta piecdesmitajos gados, bet minētais jauniešu deju kolektīvs "Rika" darbojas kopš 2004.gada, kad mainās kolektīva vadītājs.
Kopš 2014.gada kolektīvam ir divi sastāvi, jo pastāvīgi darbojas un koncertē arī Balvu Kultūras un atpūtas centra un Balvu Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs "Mazā Rika" Agra Veismaņa vadībā.
Koncertmeistare Daiga Elksnīte.
 
Aktivitātes 2016.gadā:
17.01. Jauniešu deju kolektīvu kopmēģinājums.
13.02. Piedalīšanās tematiskā atskaites koncertā „Esam vajadzīgi Balviem”
27.02. Jauniešu deju kolektīvu sadraudzības koncerts „Visiem viena valoda-DEJA” Piedalās deju kolektīvi no Ludzas, Alūksnes, Gulbenes, Preiļiem. Agrim Veismanim – 55.
18.03. „Mazā Rika” sniedz koncertu Balvu Valsts ģimnāzijā
17.un 19.03. „Rika” piedalās TDA „Daiļrade” 25 darba gadu jubilejas koncertā „Cieši, cieši” Alūksnes Kultūras centrā. Mēģinājums 17.03. Alūksnē.
9.04. Balvu, Rugāju un Viļakas deju skate. „Rikai” – Augstākā pakāpe.
30.04. Jauniešu deju kolektīvs „Rika” piedalās jubilejas koncertā „Rūsiņam - 20” Gulbenē
20.05. Deju kolektīvi „Rika” un „Mazā Rika” piedalās bērnu un jauniešu radošā festivālā Balvu parkā
26.05. „Mazā Rika” piedalās BVĢ 85-gades koncertā
4.06.Brīvdabas sezonas atklāšanas pasākums „Pasmaidi vasarai!” Piedalās „Balvu Vilciņš”, jauniešu vokālā studija, „Mazā Rika”, „Rika”, „Nebēda”, „Atvasara”
18.06. Latgales novada jauniešu Deju diena Ludzā. Piedalās deju kolektīvs „Rika”.
1.-3.07. 4.Starptautiskais tautu deju festivāls „Eima, eima!” Piedalīšanās koncertā "Sader liepa ar ozolu..." Balvu estrādē.
4.11. Koncerts Balvu Valsts ģimnāzijā, pasākumā „Sudraba pūce”.
17.11. Abi jauniešu deju kolektīvi koncertē Balvu Valsts ģimnāzijā, svinīgajā koncertā.
20.11. Jaunu deju iestudēšana kopā ar horeogrāfu Ilmāru Dreli.
6.12. Abi jauniešu deju kolektīvi „Mazā Rika” un „Rika” koncertē Balvu Valsts ģimnāzijā, viesojas „Erasmus” apmaiņas programmas dalībnieki.
16.12. Jauniešu deju kolektīvs „Rika” koncertē Balvu pilsētas senioru Ziemassvētku sarīkojumā Balvu vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolā.
17.12. Abi jauniešu deju kolektīvi „Mazā Rika” un „Rika” koncertē Balvu pansionātā.
20.12. Jauniešu deju kolektīvs „Rika” brauc uz Ludzu mērīt jaunos tautas tērpus.
 
Otrdienās, ceturtdienās Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Sakarā ar ēkas Brīvības ielā 61 renovāciju mēģinājumi no 2016.gada septembra notiek Balvu muižā. "Mazā Rika"- otrdienās pulksten 15:30, ceturtdienās pulksten 15:45. "Rika" otrdienās, ceturtdienās pulksten 17:00
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 
 Jauniešu
 Jauktie
 49
 
Aktivitātes 2013.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
Atzinības

Iegūtās atzinības