Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopa "Rika"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> jauniešu
 Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 Agris Veismanis
 
 26433153

Kolektīva piederība

 2004
 Kultūras centra kolektīvs
 Pašvaldības

Kolektīva raksturojums

 
Jauniešu deju kolektīva pirmsākumi Balvos un Balvu rajona Kultūras namā rodami jau 21.gadsimta piecdesmitajos gados, bet minētais jauniešu deju kolektīvs "Rika" darbojas kopš 2004.gada, kad mainās kolektīva vadītājs.
Kopš 2014.gada kolektīvam ir divi sastāvi, jo pastāvīgi darbojas un koncertē arī Balvu Kultūras un atpūtas centra un Balvu Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs "Mazā Rika" Agra Veismaņa vadībā.
Koncertmeistare Daiga Elksnīte.
 
AKTIVITĀTES 2017.GADĀ:
3.,4.01.
Jauniešu deju kolektīvu „Rika” un „Mazā Rika” nometne un ballīte.
8.01.
Ar deju kolektīviem „Rika” un „Balvu Vilciņš” strādā horeogrāfs Edžus Arums.
19.02.
Balvu deju apriņķa vietējā deju skate Kubulu Kultūras namā.
25.02.
Jauniešu deju kolektīvi „Rika”, „Mazā Rika”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nebēda” , bērnu deju kolektīvs „Balvu Vilciņš” koncertē Alūksnē koncertā „Es mācēju danci vest”.
3.03.
Tematisks deju kolektīvu koncerts „Prieku rodam DEJĀ”. Piedalās 8 KAC deju kolektīvi.
12.03.
„Mazā Rika”. Valsts deju skate Kubulu Kultūras namā. Augstākā pakāpe. 45,7 punkti. 18.-21. rezultāts valstī no 161 kolektīviem C grupā.
12.03.
„Rika”. Valsts deju skate Kubulu Kultūras namā. Augstākā pakāpe. 58,2 punkti. 6. rezultāts valstī no 104 kolektīviem B grupā.
30.03.
Akcijas „Satiec savu meistaru!” ietvaros pasākums Balvu novada muzejā - „Rika” dižojas! 3 dejas, stāstījums par tērpiem.
20.05.
Jauniešu deju kolektīvi „Rika” un „Mazā Rika” piedalās jauniešu deju kolektīvu svētkos Preiļos.
25.05.
„Mazā Rika” piedalās bērnu un jauniešu radošajā festivālā „Laimīgā zeme” Balvu parkā.
29.05.
Abas „Rikas” piedalās Pateicības dienas koncertā Balvu Valsts ģimnāzijā.
12.-13.06.
Abas „Rikas” organizē pieredzes apmaiņas gājienu robežā Latvija-Igaunija.
1.07.
Jauniešu deju kolektīva „Rika” dalībnieki piedalās Balvu novada svētku gājienā.
1.08.
Jauniešu deju kolektīvs „Rika” koncertē BVĢ – Vasaras dienās Latvijas vēstures skolotājiem, koncertā „Laiks padziedāt!”
14.-16.09.
Ceļojums ar kruīza kuģi uz Stokholmu.
25.11.
KAC deju kopu kopkoncerts „Es nopinu deju bizi”.
15.12.
Jauniešu deju kolektīvu kopmēģinājums kopā ar horeogrāfu Jāni Purviņu Balvos un Kubulos.
15.12.
„Mazā Rika” koncertē Balvu pansionātā.
 
Otrdienās, ceturtdienās un piektdienās Balvu muižā.
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 
 Jauniešu
 Jauktie
 43
 
Aktivitātes 2013.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
Atzinības

Iegūtās atzinības